09.10.17 – BARCELONA • Barcelonès

Treball, Afers Socials i Famílies destina 22 milions d’euros als nous programes UBICAT i ENFEINA’T per persones en atur

0
114

UBICAT és un programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per la inclusió social

ENFEINA’T és un programa per a la contractació laboral i acompanyament a la inserció per a persones en situació d’atur de llarga durada

 El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat 22 milions d’euros als nous programes UBICAT  i ENFEINA’T per a persones en atur.
 
Aprovats a la darrera reunió del Consell de Direcció del SOC, UBICAT és un programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per la inclusió social, mentre que ENFEINA’T és un programa per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció per a persones en situació d’atur de llarga durada.
 
El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha destacat la importància de tots dos programes perquè contribueixen a “l’empoderament de les persones en un mercat de treball cada vegada més complex, i perquè està demostrat que els programes mixtos impulsats pel SOC que combinen formació i contractació tenen millors ràtios d’inserció laboral”.
 
UBICAT
 
L’orientació professional integra els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària, li permeten de conèixer les seves capacitats, interessos i perfil ocupacional.
 
A més, l’orientació ajuda a gestionar l’itinerari de qualificació en la recerca d’ocupació o bé en la posada en marxa d’iniciatives empresarials. A les Oficines de Treball del SOC es valora l’ocupabilitat de les persones que inicien els processos de col·locació o d’inserció, i se’ls orienta.
 
El nou programa UBICAT, dotat amb 7,1 milions d’euros, s’adreça a les persones en situació d’atur, majoritàriament de llarga durada, les inactives i les treballadores, preferentment aquelles que es troben en una situació de precarietat laboral.
 
Les entitats beneficiàries de les subvencions del programa ENFEINA’T són els ajuntaments o els seus organismes autònoms corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona i Tarragona; de més de 25.000 a la de Girona; de més de 20.000 a la de Terres de l’Ebre; i de més de 12.000 a la de Lleida.
 
També podran optar a les subvencions per implementar el programa les entitats jurídiques d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i competències en polítiques actives d’ocupació que abastin un territori de més de 8.000 habitants.
 
ENFEINA’T
 
El programa ENFEINA’T, dotat amb prop de 14,9 milions d’euros, fa possible que les persones en situació d’atur de llarga durada puguin ser contractades en períodes de 6 o 12 mesos, adquirint experiència professional i una millora de la seva ocupabilitat, a més de reprendre l’experiència amb l’avantatge d’un acompanyament  d’una persona tècnica que els facilitarà instruments per a una bona reinserció.
 
Els contractes amb entitats locals s’hauran d’adreçar prioritàriament als sectors de Medi ambient, energies i sostenibilitat; Serveis a la comunitat; Educació, Tecnologies de la informació i la comunicació; Sanitat; Manteniment urbà, manteniment i reparació d’instal·lacions i habitatges; i Serveis de proximitat i atenció a les persones.
 
Les entitats beneficiàries de les subvencions del programa ENFEINA’T són els ajuntaments o els seus organismes autònoms corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona i Tarragona; de més de 25.000 a la de Girona; de més de 20.000 a la de Terres de l’Ebre; i de més de 12.000 a la de Lleida.
 
També podran optar a les subvencions per implementar el programa les entitats jurídiques d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i competències en polítiques actives d’ocupació que abastin un territori de més de 8.000 habitants. 
 
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.