30.000 milions per a infraestructures de connexió entre regions de la UE

0
450

El Parlament va aprovar el programa actualitzat del Mecanisme «Connectar Europa» i va desbloquejar nous fons per a projectes de transport, digitals i energètics per a 2021-2027

El programa actualitzat del Mecanisme «Connectar Europa» (MEC), acordat entre el Parlament i el Consell el març amb un pressupost de 30.000 milions d’euros per al període 2021-2027, finançarà projectes de transport, digitals i energètics amb efectes positius a nivell europeu. Garantirà que els projectes transeuropeus essencials, com el Corredor Mediterrani, la implementació d’infraestructura de càrrega per a combustibles alternatius i el desplegament de cobertura 5G a importants eixos de transport concloguin en el termini previst per a 2030.

Els eurodiputats es van assegurar que el 60% dels fons del MCE anirà a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius climàtics de la UE, mentre que el 15% dels fons del pilar energètic es destinarà a projectes transfronterers d’energies renovables.

Projectes per a la pròxima generació

El MCE s’estructura entorn de tres pilars: uns 23.000 milions d’euros es destinen a projectes de transport, 5.000 milions a projectes energètics i 2.000 milions a projectes digitals. Al voltant de 10.000 milions d’euros assignats a projectes de transport transfronterer provindran dels Fons de Cohesió i ajudaran els països de la UE a solucionar la falta de connexions de transport ja identificades. 1.400 milions es dedicaran a acabar al més aviat possible els principals projectes d’enllaços ferroviaris transfronterers, que la Comissió seleccionarà de manera competitiva.

En el sector digital, el MCE donarà suport al desenvolupament de projectes d’interès comú, com ara xarxes digitals segures i de molt alta capacitat i sistemes 5G, així com la digitalització de les xarxes de transport i energia.

Un altre objectiu del programa serà aconseguir que les xarxes energètiques siguin més interoperables i garantir que els projectes finançats s’ajustin als plans climàtics i energètics nacionals i de la UE.

Accelerar els projectes de transport

El Parlament també va adoptar noves normes per a la xarxa transeuropea de transport (RTE-T), acordades amb el Consell, que simplifiquen els procediments de concessió d’autoritzacions per als projectes de RTE-T. El seu objectiu és facilitar que es concloguin aquests projectes. Els Estats membres hauran de designar un punt de contacte per al promotor de cada projecte i vetllar perquè obtenir permís per posar-los en marxa no requereixi més de quatre anys.

Declaracions dels ponents

Marian-Jean Marinescu (PPE, Romania), ponent de la Comissió de Transports i Turisme, va declarar: «”Connectar Europa” modernitzarà les connexions de transport per tota la UE. Ajudarà Europa a fer front al desafiament de descarbonització i contribuirà al fet que l’eslògan “canvia al tren” es faci realitat. Completar les connexions pendents també incentivarà el moviment de les persones i els béns».

El coponent de la Comissió de Transports i Turisme, Dominique Riquet (Renew, França), va afegir: «Aconseguir els objectius del Pacte Verd no serà possible si no millorem les infraestructures per a la transició digital i mediambiental. El nou programa comença en el moment just per assegurar aquesta transició».

Henna Virkkunen (PPE, Finlàndia), ponent del Comitè d’Indústria, Recerca i Energia, va destacar: «”Connectar Europa” finançarà projectes clau per a la connectivitat transfronterera i les energies renovables, i ajudarà Europa a fer un salt cap a una economia digital i basada en la neutralitat climàtica. Això és fonamental per assegurar la nostra competitivitat».

Pròxims passos

El Mecanisme «Connectar Europa» actualitzat entrarà en vigor una vegada que les noves normes s’hagin publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea. S’aplicaran retroactivament a partir de l’1 de gener de 2021. Els Estats membres disposaran de dos anys per preparar l’aplicació de les normes de racionalització de la RTE-T.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.