Dades d’atur per comarques i municipis corresponents al mes d’agost de 2015

0
79

En el document adjunt podreu accedir a les dades de l’atur per comarques i municipis corresponents al mes d’agost de 2015.
 
*Notes aclaridores:
 
La taxa d’atur és la variable sintètica més característica de l’atur en el mercat de treball; mostra la relació entre la població aturada i la població activa (que es calcula com a suma de la població aturada i la població ocupada).
 
L’Observatori d’Empresa i Ocupació ha definit un nou indicador, la taxa d’atur registral, calculat a partir de valors obtinguts de registres administratius. La taxa d’atur registral mesura la relació existent entre l’atur registrat i una aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l’atur registrat i la població de 16 a 64 anys afiliada a la Seguretat Social resident en el territori considerat). L’Observatori d’Empresa i Ocupació publica informació trimestral sobre la taxa d’atur registral per a diversos nivells territorials inclòs el municipal; podeu trobar la informació aquí.
 
La disponibilitat temporal dels registres administratius necessaris pel càlcul de la taxa d’atur registral és diferent. La informació de l’atur registrat és mensual i està referida al darrer dia de cada mes, mentre que la periodicitat de les dades d’afiliació a la Seguretat Social és trimestral, a últim
dia de tancament del trimestre. Per aquest motiu, el període de referència de l’atur registrat en aquest document és el darrer disponible (tancament del mes anterior) mentre que el període de referència de la taxa d’atur registral és el del darrer trimestre disponible (tancament del trimestre anterior).
 
Cal tenir present que la taxa d’atur registral i la taxa d’atur que proporciona l’EPA no són comparables, ja que tant les fonts com els criteris per definir la població aturada, ocupada i activa són diferents.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.