Diàlegs alcaldes.eu – La resiliència metropolitana en temps de pandèmia. En què ens ajudarà un nou PDU?

0
297

Accés directe des d’aquest enllaç


17 de desembre de 2020

9.30 hores
WEBINAR (Plataforma Livestorm)
(accés directe des d’enllaç)

Ponents confirmats: 

 • Il·lma. Sra. Janet Sanz,
  2a tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
 • Sr. Jordi Sánchez,
  Vicepresident de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB
 • Sr. Josep Maria Carreras,
  Director de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’AMB
 • Sr. Josep Casas,
  Sub-director 
  general d’Arquitectura i Habitatge de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori de la Generalitat de Catalunya
 • Sr. Carlos Montero,
  Director G
  eneral de Cetaqua      

El creixement econòmic dels darrers 40 anys ha transformat radicalment la fesomia urbana i paisatgística de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Hem vist milers de persones que han canviat de ciutat buscant unes millors perspectives; deslocalitzacions industrials; noves xarxes viàries i canvis en els fluxos econòmics. Les noves activitats, i l’economia digital, configuren una nova manera d’entendre el treball, el lleure, l’educació i les expectatives. 

Però malgrat l’evident millora de qualitat de vida, es comencen a percebre també alguns signes d’esgotament en alguns dels pilars del sistema. Ja sigui en la igualtat dels drets, com en la distribució de les rendes; ja sigui en els problemes de trànsit viari, fins a la sostenibilitat ecològica dels espais naturals propers o, també, en l’estrès de la ciutadania, alguns dels elements que marquen la nostra qualitat de vida han de ser revisats i reajustats.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) treballa contínuament per dissenyar un espai metropolità compatible amb els reptes i les necessitats d’una ciutadania que vol ser més saludable, participativa, equitativa i socialment justa i resilent. Des de fa molts mesos està desenvolupant un Pla Director Urbanístic (PDU) del que fa poc ha conclòs la fase d’informació pública i participació. Quines són les línies mestres generals d’aquest PDU? 

El passat mes de març es va saber que el Pla havia recollit fins a 2.700 aportacions i suggeriments com a resultat del procés participatiu. Hi ha participat el públic i moltes entitats com ara el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat i col·legis professionals com el de Politòlegs i Sociòlegs, el d’Economistes, el d’Enginyers, el d’Arquitectes o el d’Ambientòlegs. Tot plegat, s’ha constituït una autèntica xarxa d’experts al voltant del pla. En què ha millorat el Pla gràcies a les aportacions de la ciutadania i dels tècnics? Quines han estat les principals preocupacions dels participants?

Una altra gran qüestió és la del calendari d’aplicació. En aquest sentit, quines són les properes passes i de quina manera la pandèmia global està afectant el calendari? Quina implicació està tenint la Covid-19 en les fases de redacció, participació i formalització del Pla? De quina manera s’ha adaptat el procés participatiu? Com s’integraran les noves necessitats sanitàries de la població en la planificació de l’AMB del futur?

Però, per sobre de tot això, en un entorn econòmic, social i polític que tendeix cada vegada més a la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l’ambigüitat, ens aportarà el nou PDU la resiliència que ens cal com a ciutadans d’una de les Àrees Metropolitanes més importants del sud d’Europa?

En aquest webinar d’alcaldes.eu debatrem la qüestió amb esperit constructiu i cercant noves propostes, exemples inspiradors i punts en comú.

Objectiu
El col·loqui ajudarà a presentar les dimensions del nou PDU i els progressos pels que ha passat fins ara. També a tenir unes expectatives sobre les properes passes del projecte.
 
 

  Com ha estat, fins ara, el procés de creació del nou PDU de l’AMB? QUINS OBJECTIUS PERSEGUIA, INICIALMENT?

—————————————————————


QUINA FORMA TENIA LA PRIMERA REDACCIÓ DEL PLA I COM HA CANVIAT, a partir de les participacions de públic i experts?

—————————————————————

QUINA VALORACIÓ ES FA DEL PROCÉS PARTICIPATIU que va concloure el març de 2020?
—————————————————————

Quines són les properes passes del Pla?

—————————————————————

EN QUÈ HA AFECTAT ALS CALENDARIS I AL DISSENY DEL PLA LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GLOBAL?

—————————————————————

Finalment, DE QUINA MANERA L’AMB SERÀ MÉS RESILIENT gràcies a aquest Pla?

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.