La Comissió establirà corredors solidaris per ajudar Ucraïna a exportar mercaderies agrícoles

0
1143

En el context de la resposta solidària de la UE amb Ucraïna, la Comissió ha presentat avui un conjunt de mesures per ajudar Ucraïna a exportar els seus productes agrícoles. A causa de la invasió d’Ucraïna i del bloqueig dels seus ports per part de Rússia, els cereals i altres mercaderies agrícoles ucraïneses no poden arribar a les destinacions. La situació amenaça la seguretat alimentària mundial i hi ha una necessitat urgent d’establir rutes logístiques alternatives que utilitzen tots els modes de transport pertinents.

Amb la Comunicació d’avui, la Comissió presenta un pla d’acció per establir corredors solidaris per tal de garantir que Ucraïna pugui exportar cereals, però també importar els béns que necessita, des d’ajuda humanitària fins a pinso i fertilitzants.

La comissària de Transports, Adina Vălean, ha declarat el següent: «Cal treure 20 milions de tones de cereals d’Ucraïna en menys de tres mesos utilitzant la infraestructura de la UE. Es tracta d’un repte gegantí, per la qual cosa és essencial coordinar i optimitzar les cadenes logístiques, posar en marxa noves rutes i impedir, tant com sigui possible, els colls d’ampolla. La nostra Comunicació aborda les solucions d’emergència, però també les mesures a mitjà i llarg termini per connectar i integrar millor la infraestructura d’Ucraïna amb la de la UE. Per trobar solucions tant a curt com a llarg termini, treballarem amb les autoritats ucraïneses i en estreta col·laboració, especialment, amb els Estats membres veïns, que no van escatimar esforços per ajudar durant aquesta crisi».

Mesures urgents per abordar els colls d’ampolla al transport

Malgrat els esforços immediats de la UE i els seus Estats membres per facilitar la cruïlla de fronteres entre Ucraïna i la UE, milers de vagons i camions estan esperant llum verda a la part ucraïnesa. El temps mitjà d’espera actual per als vagons és de setze dies, mentre que en algunes fronteres és fins a trenta dies. Cada vegada hi ha més cereals preparats per a l’exportació emmagatzemats i retinguts en sitges ucraïneses. Entre els reptes hi ha les diferències a l’amplada de les vies: els vagons ucraïnesos no són compatibles amb la major part de la xarxa ferroviària de la UE, per la qual cosa gairebé totes les mercaderies s’han de transbordar a camions o vagons que s’ajustin a l’amplada de via estàndard de la UE. Aquest procés requereix molt de temps i les instal·lacions de transbordament al llarg de les fronteres són escasses.

Per fer front a aquests obstacles i establir els corredors solidaris, la Comissió, juntament amb els Estats membres i les parts interessades, treballarà a curt termini en les accions prioritàries següents:

  • Material rodant, vaixells i camions per a mercaderies addicionals: la Comissió demana als agents del mercat de la UE que proporcionin urgentment vehicles addicionals. Per fer correspondre l’oferta amb la demanda i establir els contactes pertinents, la Comissió crearà una plataforma logística que localitzi aquestes correspondències i demanarà als Estats membres que designin punts de contacte específics per als corredors solidaris (finestreta única).
  • Capacitat de les xarxes de transport i les terminals de transbordament: cal prioritzar els enviaments d’exportacions agrícoles ucraïneses, i els gestors d’infraestructures han de posar franges horàries ferroviàries a disposició d’aquestes exportacions. La Comissió també demana als agents del mercat que transfereixin urgentment carregadores de cereals mòbils a les terminals frontereres pertinents per accelerar el transbord. Un acord de transport per carretera amb Ucraïna també eliminarà els colls dampolla. Per animar els transportistes de la UE a permetre l’entrada dels seus vehicles a Ucraïna, la Comissió també estudiarà opcions per complementar les garanties financeres.
  • Operacions duaneres i altres inspeccions: la Comissió insta les autoritats nacionals a aplicar la màxima flexibilitat ia garantir una dotació de personal adequada per accelerar els procediments als passos fronterers.
  • Emmagatzematge de mercaderies al territori de la UE: la Comissió avaluarà la capacitat d’emmagatzematge disponible a la UE i es coordinarà amb els Estats membres per ajudar a garantir una capacitat d’emmagatzematge temporal més gran de les exportacions ucraïneses.

Millorar la connectivitat entre la UE i Ucraïna a mitjà termini

A mitjà i llarg termini, la Comissió també treballarà per augmentar la capacitat d’infraestructura dels nous corredors d’exportació i per establir noves connexions d’infraestructura en el marc de la reconstrucció d’Ucraïna. La propera ronda de convocatòries de propostes del Mecanisme Connectar Europa (MCE) permetrà donar suport a projectes que millorin les connexions de transport amb Ucraïna, per exemple, les connexions ferroviàries i les terminals de ferrocarril-carretera. Donades les circumstàncies, la Comissió ha adoptat avui una Decisió amb vista a la signatura d’un acord d’alt nivell amb Ucraïna, que actualitza els mapes de la xarxa transeuropea de transport (RTE-T), en el context de la política de la Comissió d’ampliar la RTE-T als països veïns.

Context

En circumstàncies normals, s’exporta el 75% de la producció ucraïnesa de cereals, cosa que genera al voltant del 20% dels ingressos nacionals anuals d’exportació. Abans de la guerra, els ports ucraïnesos del mar Negre eren responsables del 90% de les seves exportacions de cereals i llavors oleaginoses. Al voltant d’un terç de les exportacions es destina a Europa, la Xina i l’Àfrica, respectivament.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.