BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona destina 5,5 milions d’euros a sis programes econòmics que prioritzen la cohesió i la integració social, l’educació i l’esport als municipis de la província

0
1370

El Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat, avui dijous 29 de juliol, sis nous programes econòmics destinats als ens locals de la província, amb una dotació total de 5,5 milions d’euros, inclosos al Catàleg de Serveis. Destaquen la inversió destinada a millorar la convivència i cohesió a barris i comunitats (2,24 milions d’euros), l’impuls a la inclusió sensorial als equipaments (1,5 milions d’euros); o el foment dels itineraris educatius per lluitar contra l’abandonament educatiu dels joves (1 milió d’euros).

Els altres programes econòmics aprovats aquest dijous fan referència a actuacions  d’informació i manteniment a les platges en el context de la COVID-19 (414.500 euros), l’impuls a l’activitat esportiva dels petits municipis (270.000 euros) i l’equitat educativa, a través de l’impuls dels serveis comarcals davant la crisi social i sanitària provocada per la pandèmia (100.000 euros).

D’altra banda al Ple celebrat aquest matí, la Diputació de Barcelona ha acceptat la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sabadell, a favor de la Diputació de Barcelona, en determinats tributs i ingressos de dret públic municipals, i de multes de circulació de vehicles de motor i seguretat viària. El Ple també s’ha donat per assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la taxa per la gestió de residus municipals domèstics i comercials.

El Ple de la corporació avui ha aprovat també l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS). Aquesta entitat agrupa tots els operadors que presten serveis d’interès general en el camp de l’habitatge social a tot el territori de Catalunya.

Suport als governs locals

Els sis programes econòmics aprovats avui formen part del Catàleg de Serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals. Es tracta de recursos econòmics a l’abast dels municipis que promouen l’autonomia del món local. La majoria de recursos es distribuiran per criteris objectius, com són el poblacional, el territorial, el socioeconòmic o el de gestió. No obstant, els programes que fan referència als equipaments responsables 2030 i a les noves oportunitats educatives 4.10 s’aniran resolent a mesura que els governs locals de la província vagin presentant les seves sol·licituds per beneficiar-se’n.

El Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és una de les principals línies de suport adreçades a ajuntaments, consells comarcals, consorcis, mancomunitats i entitats municipals descentralitzades, i inclou tant recursos econòmics, com materials o tècnics. Aquest any, aquesta aportació de Diputació de Barcelona es complementa amb dos grans línies més de suport local: el renovat Programa General d’Inversions (PGI) i del programa Next generation UE.

El Programa General d’Inversions està dotat amb 260 milions d’euros i té per objectiu que els governs locals puguin dur a terme nova inversió municipal sostenible i, també, fer el manteniment i reposició de les inversions existents. Com a principal novetat d’aquest mandat, la distribució entre els ajuntaments (251,17 milions EUR), els consells comarcals (8,13 milions EUR) i les Entitats Municipals Descentralitzades –EMD– (700.000 EUR) es va fer amb nous criteris objectius, equitatius, més transparents i justos.

El programa Next generation UE preveu pal·liar els efectes derivats de la pandèmia provocada per la Covid-19 i avançar cap a una major cohesió i sostenibilitat del territori. És per aquest motiu que la Diputació treballa per a detectar aquells projectes amb capacitat transformadora tant de la pròpia organització com del territori, susceptibles de poder ser beneficiaris dels fons europeus.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.