19.10.17 – BARCELONA • Barcelonès

La Generalitat distribueix 350 milions de fons europeus FEDER entre agents d’R+D+I i empreses de Catalunya

0
91

Les sis convocatòries pendents de resoldre representen uns altres 100 milions d’inversió, i les cinc que encara s’han de convocar en el que queda d’any representen 40 milions

Les inversions de les set primeres convocatòries de la RIS3CAT reparteixen gairebé 115 milions, mentre el programa de compra pública suma 55 milions més i el conveni amb l’Ajuntament de Barcelona mou un total de 40 milions

La Generalitat distribueix un total de 350 milions d’euros de fons europeus FEDER entre pimes, grans empreses, centres tecnològics i la pròpia administració pública, a través de les convocatòries de projectes l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya RIS3CAT ja realitzades i les que encara estan pendents de resoldre i convocar en el que queda d’any. Segons destaca  el primer Informe de seguiment del Pla d’acció de la RIS3CAT 2015-2020, la Generalitat ha aprovat 131 projectes, que representen una inversió de 114,89 milions d’euros i que beneficien més de 250 entitats. Aquestes iniciatives corresponen a les set primeres convocatòries de la RIS3CAT resoltes fins al 30 de juny del 2017.
 
Està previst que fins a finals d’any es resolguin sis convocatòries d’ajuts més, per un valor superior als 100 milions. Així mateix, enguany es publicaran cinc convocatòries d’ajuts més valorades en 40 milions: la de tecnologies emergents; la tercera del Programa d’indústria del coneixement; la de xarxes d’R+D+I; la d’innovadors júnior; i la convocatòria d’equipaments cooperatius.
 
Compra pública d’innovació
 
Pel que fa al programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT, la Generalitat treballa actualment en quatre línies, que compten amb 55 milions del Programa operatiu FEDER. La primera línia del programa promou l’aplicació de materials i tecnologies més sostenibles en el disseny, la producció, la construcció i el manteniment de ferms per a carreteres. La segona línia té com a objectiu incrementar la recollida selectiva de residus municipals.
 
El tercer àmbit d’actuació es refereix a projectes de compra pública d’innovació en l’àmbit de la salut, amb la intenció de cofinançar la compra per entitats encarregades de la prestació assistencial desenvolupada en centres pertanyents al sistema sanitari públic SISCAT. I la quarta línia oberta pretén definir i implementar un model predictiu de la intervenció en serveis socials.
 
Finalment, ja s’han posat en marxa les primeres actuacions en el marc del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, que ha previst una inversió total de 40 milions. Centrades en la millora del teixit econòmic i empresarial de la capital catalana, aquestes actuacions també busquen el foment de l’emprenedoria i els serveis d’incubació i la digitalització de serveis públics.  
 
Pimes i centres de recerca, els principals beneficiaris de la inversió
 
L’informe de seguiment remarca que, en nombre de beneficiaris, les pimes són les primeres receptores dels projectes, amb un 42% del total d’iniciatives, mentre les grans empreses concentren un 22%. Els centres de recerca (13%), les universitats (10%), els centres tecnològics (10%) i les administracions (3%) completen el ventall de destinataris.
 
Pel que fa al volum de la inversió, els principals beneficiaris de les subvencions són els centres de recerca i els centres tecnològics, que concentren el 43% de la inversió i el 53% del cofinançament procedent dels fons europeus FEDER. Els projectes aprovats inclouen les actuacions de tots els programes de la RIS3CAT, com són la compra pública d’innovació, el desplegament de la RIS3CAT a Barcelona i el programa CatLabs. Aquesta darrera iniciativa, aprovada pel Govern de la Generalitat el novembre del 2016, se centra en l’articulació i el reforçament d’una xarxa catalana d’innovació social, digital i col·laborativa, que facilita i promou la participació de la ciutadania en la innovació.   
 
32 noves empreses, 88 patents i 348 llocs de treball
 
Tot plegat, el conjunt de projectes aprovats preveuen la formació de 32 empreses, la sol·licitud de 88 patents i la creació de 348 llocs de treball, segons el primer estudi de seguiment. La majoria d’empreses que participen en els projectes preveuen millorar el seu posicionament internacional, amb un increment de les exportacions i la generació de noves oportunitats de negoci.
 
Salut i biotecnologia es consoliden com a sectors clau de l’R+D+I a Catalunya
 
L’informe posa de manifest que salut i biotecnologia es consoliden com a àmbits d’especialització intel·ligent. Des del punt de vista sectorial, les industries de la salut concentren el 51% de la inversió total. La resta es reparteix principalment entre el sector químic, energia i recursos (16%), alimentació (10%), mobilitat sostenible (7%), sistemes industrials (3%) i les industries del disseny i el sector de la cultura (menys de l’1%). Les iniciatives no classificades en cap sector sumen una mica més del 12%.
 
D’altra banda, si s’observa la classificació dels projectes sota el concepte de tecnologia facilitadora transversal, és a dir, les tecnologies que tenen aplicacions en molts sectors de l’economia, destaca clarament la biotecnologia, amb un 48% de la inversió. Les TIC se situen en segona posició i representen el 22% del total.      
 
Recerca d’excel·lència
 
La RIS3CAT és una de les principals eines de l’administració catalana de suport a la recerca i la innovació, que es cofinança amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Així doncs, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques d’R+D+I, que volen ampliar i modernitzar la col·laboració amb el teixit productiu català. El Pla d’acció conté 12 línies d’actuació cofinançades amb el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, que canalitzarà un pressupost de més de 400 milions d’euros. Aquests diners van directament als actors reals de l’economia, les empreses, els centres de recerca i les pròpies administracions, perquè generin més activitat i més llocs de treball de qualitat, i contribueixin a donar resposta als principals reptes socials, econòmics i ambientals del país.     
 
Així, la RIS3CAT s’ha convertit en la resposta de Catalunya davant les exigències europees de modernitzar els sistemes de recerca i innovació. En aquest context, el Govern va donar llum verda al finançament del Pla de la RIS3CAT el juny del 2016, amb la voluntat d’accelerar les convocatòries i complir els calendaris acordats amb la Comissió Europea. El Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 està dotat amb 800 milions d’euros. La meitat d’aquest pressupost respon als 406 milions esmentats de la RIS3CAT, que es vehicularan cap el teixit productiu i el sistema d’R+D+I de Catalunya. El volum d’inversió que generarà aquestes inversions en recerca i innovació superarà els 1.000 milions.
 
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.