04.08.16 – BARCELONA • Barcelonès

L’ACM inicia la licitació del sistema de videoacta per als ens locals a través de la Central de Compres

0
104

Ja s’ofereixen 9 tipologies de productes i serveis específics per als ens locals

El sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes és la nova licitació promoguda per la Central de Compres del món local de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
 
Està previst que el proper mes d’octubre entri en vigor l’article 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que, entre d’altres, regula expressament la possibilitat d’adjuntar a les actes de les reunions dels òrgans col·legiats de les administracions públiques l’enregistrament audiovisual de la sessió, de tal forma que no caldrà fer constar els punts principals de les deliberacions en l’acta escrita. 
 
L’ACM té previst adjudicar la licitació durant el mes d’octubre, un cop valorades les empreses que s’hagin presentat. D’aquesta manera, la licitació permetrà disposar de les eines tecnològiques necessàries per realitzar els enregistraments d’acord amb els requisits legals.
 
Aquests dies s’han aprovat els plecs tècnics i administratius per convocar el concurs públic per adjudicar aquest nou servei. El termini per presentar les proposicions s’acaba el proper 29 de setembre. 
 
Tradicionalment, el procediment d’elaboració de les actes dels plens o dels òrgans col·legiats de l’administració local s’ha basat en el tractament manual per part de la secretaria municipal o de personal de l’administració. Aquest tractament es realitzava a partir d’una gravació amb el suport d’àudio o vídeo que possibilitava una transcripció literal o quasi literal. Amb aquest nou sistema s’aconsegueix l’elaboració de les actes municipals de forma ràpida, integrant vídeo i documents que podran ser signats digitalment, perquè la secretaria pugui donar fer legal de l’acta i garantir la seva integritat. El suport de vídeo serà opcional, però tot plegat permetrà major transparència amb el ciutadà, ja que es podrà gravar i transmetre en directe. També s’aconseguirà l’optimització del procediment d’elaboració de l’acta, aconseguint estalvi de temps.
 
Actualment, ja són 9 els serveis o tipologies de productes que ofereix la Central de Compres del món local perquè els ens locals catalans puguin adquirir-los estalviant temps i diners. Actualment, 880 ens locals hi compren o contracten serveis o productes. Així, tant municipis grans com els més petits poden comptar amb preus molt competitius, s’aprofiten de l’expertesa local i compten amb estalvi de procediments i seguretat jurídica.
 
Volum de la Central de Compres del món local
 
Actualment, la Central de Compres del món local ofereix serveis d’electricitat, assegurances, gas, paper, prevenció de riscos laborals, vehicles, impressores, màquines tècniques i equips informàtics. Tot seguit detallem el nombre d’ens locals que compren cada producte i els municipis més gran i més petit que adquireixen el servei.
  • Electricitat: 667 ens locals adherits
  • Assegurances: 390 ens locals adherits
  • Gas: 161 ens locals adherits 
  • Paper: 119 ens locals adherits 
  • Riscos: 87 ens locals adherits 
  • Vehicles: 67 ens locals adherits (s’han comprat 294 policials o de serveis generals) 
  • Impressores i equips multifunció: 42 ens locals adherits 
  • Màquines Tècniques: 8 ens locals adherits 
  • Equips informàtics: és el servei més nou estrenat fa poques setmanes. S’ofereixen 76 equipaments informàtics.
 
En els propers mesos és previst que la Central de Compres dugui a terme noves licitacions amb productes i serveis com: electricitat (3a licitació) vehicles (2a licitació), gasoil i manteniment d’ascensors.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.