13.7.20 – BARCELONA • Barcelonès

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa Norma, el web que recull tota la normativa municipal i la documentació jurídica rellevant

0
95

La iniciativa dona compliment als requisits de publicitat activa i de consolidació de les normes que preveuen les lleis de transparència, i fa un salt endavant publicant la informació de manera que garanteix la reutilització i explotació de la documentació jurídica i les seves metadades tot respectant la legalitat vigent

En el moment de la seva posada en marxa, el portal compta amb més de 1.600 documents que s’aniran incrementant a mesura que hi hagi més producció jurídica
El portal incorpora tres grans blocs de documentació: normativa I instruccions, sentències dictades pels jutjats i tribunals de les quals ha estat part l’Ajuntament, I informes no vinculants emesos pel Consell Tributari
L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa Norma. Portal Jurídic de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/), un web que posa a l’abast dels barcelonins i barcelonines tota la normativa municipal i la documentació jurídica rellevant, conscient de la importància del dret a la informació de la ciutadania i del valor que genera la reutilització de la informació pública municipal. Aquest web d’informació jurídica neix per facilitar  el coneixement de les normes municipals vigents.
En el moment de la seva posada en marxa, el portal compta amb més de 1.600 documents que s’aniran incrementant a mesura que es vagin produint nous documents jurídics. Així, actualment compta amb 475 normes, de les quals el volum més gran són les 127 instruccions, els 78 decrets municipals, els 45 reglaments, i les 25 ordenances fiscals. El portal inclou també 950 documents de jurisprudència i 185 dictàmens.
La iniciativa dona compliment als requisits de publicitat activa i de consolidació de les normes que preveuen les lleis de transparència, i fa un salt endavant publicant la informació de manera que garanteix la reutilització i explotació de la documentació jurídica i les seves metadades tot respectant la legalitat vigent.
El projecte és possible gràcies a la col·laboració entre el Servei de Documentació i Accés al Coneixement, la Direcció dels Serveis Jurídics centrals, la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat, el Consell Tributari i l’Institut Municipal d’Informàtica.
El portal incorpora tres grans blocs de documentació:
  • Cerca de normativa i instruccions Es pot fer servir usant tècniques predictives, proposant paraules clau i disposicions concretes que estan vinculades amb el que es té intenció de trobar. La cerca permet buscar per paraula, per àrea temàtica i per tipus de document. De cada disposició s’ofereix el text oficial i el text consolidat, que porta incorporades les modificacions que s’hi han fet, per facilitar-ne la lectura, i es destaca clarament l’estat de vigència. A mesura que es vagi alimentant el sistema, es podran visualitzar les diferents versions que ha tingut una norma al llarg del temps.
  • Accés a les sentències dictades pels jutjats i tribunals de les quals ha estat part l’Ajuntament Es pot cercar a partir de temes d’un tesaurus elaborat per a tal fi, i també per paraules del text de la sentència. Els filtres ajuden a perfilar el que es vol trobar i es permet cercar per jurisdicció, fermesa i posició municipal. Aquesta eina està pensada com a recurs per als col·lectius jurídics de la ciutat. En el moment de la posada en marxa, es recull un volum de 950 sentències, totalment anonimitzades, que anirà augmentant.
  • Accés als informes no vinculants emesos pel Consell Tributari en els expedients en què es tramiten els recursos i les reclamacions de les persones contribuents i d’altres subjectes passius tributaris.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.