Les causes de la desforestació i la resposta de la UE

0
1398

Descobriu les causes de la desforestació i com la UE està actuant contra la importació de béns produïts en terres desforestades

El ritme de pèrdua de boscos al món és alarmant. Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), a causa de la desforestació entre el 1990 i el 2020 es van perdre 420 milions d’hectàrees de bosc, una superfície de la mida de la UE.

La desforestació és la destrucció dels boscos per destinar la terra a altres usos, mentre que la degradació forestal és un procés més gradual relacionat amb la pèrdua de la capacitat dels boscos per produir beneficis essencials, com ara la fusta o la biodiversitat.

Aquests processos tenen lloc principalment a les tres grans conques forestals de l’Amazones (Amèrica del Sud), el Congo (Àfrica Central) i el Sud-est Asiàtic. No obstant això, passa el contrari a la UE, on els boscos van augmentar un 10% entre 1990 i 2020.

De tota manera, la pèrdua de boscos és un problema global que la UE vol aturar per combatre els danys mediambientals i el canvi climàtic.

Quines són les causes de la desforestació i la degradació dels boscos?

La desforestació i la degradació dels boscos es deuen principalment a les activitats humanes.

L’agricultura industrial

L’agricultura és el principal factor de desforestació a totes les regions, excepte a Europa.
La conversió de boscos a terres de cultiu és el principal motor de la pèrdua de boscos. Segons la FAO, provoca almenys el 50% de la desforestació mundial, principalment per a la producció de palmell setrill i soja.

El pasturatge de bestiar és responsable de gairebé el 40% de la desforestació mundial.
A Europa, la conversió en terres de cultiu representa al voltant del 15% de la desforestació i el 20% es deu al pasturatge de bestiar.

Urbanització

El desenvolupament urbà i d’infraestructures, incloent-hi la construcció i l’expansió de les carreteres, representa la tercera causa de desforestació mundial, amb una mica més del 6% del total. Tot i això, és la principal causa de desforestació a Europa.

Sobreexplotació dels recursos fusters

Altres activitats perjudicials relacionades amb les activitats humanes són la sobreexplotació de la fusta, per exemple, per a combustible, i la tala il·legal o insostenible.

Canvi climàtic

El canvi climàtic és tant una causa com una conseqüència de la desforestació i la degradació forestal. Els fenòmens extrems que desencadena, com incendis, sequeres i inundacions, afecten els boscos. Alhora, la pèrdua de massa forestal és perjudicial per al clima, ja que els boscos tenen un paper important en el subministrament d’aire net, la regulació del cicle de l’aigua, la captura de CO2, la prevenció de la pèrdua de biodiversitat i l’erosió del terra.

El consum de la UE de productes cultivats a terres desforestades
Gran part dels boscos tropicals convertits a usos agrícoles es destinen a la producció de béns comercialitzats a nivell mundial. El consum de la UE representa al voltant del 10% de la desforestació mundial, sobretot l’oli de palmell i la soja, que representen més de dos terços.
Segons un estudi dimpacte de la Comissió Europea, aquests són els principals productes importats per la UE procedents de terres desforestades.

El consum de la UE de productes cultivats a terres desforestades

Gran part dels boscos tropicals convertits a usos agrícoles es destinen a la producció de béns comercialitzats a nivell mundial. El consum de la UE representa al voltant del 10% de la desforestació mundial, sobretot l’oli de palmell i la soja, que representen més de dos terços.
Segons un estudi dimpacte de la Comissió Europea, aquests són els principals productes importats per la UE procedents de terres desforestades.

  • Oli de palma 34%
  • Soja 32,8%
  • Fusta 8,6%
  • Cacau 7,5%
  • Cafè 7%.
  • Cautxú 3,4%
  • Blat de moro 1,6%

Cap a un reglament de la UE sobre productes lliures de desforestació

La desforestació i la degradació dels boscos repercuteixen en els objectius mediambientals de la UE, com ara la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, però també en els drets humans, la pau i la seguretat. Per això, la UE s’esforça per combatre la pèrdua mundial i la degradació mundial dels boscos dins i fora de les seves fronteres.

El setembre del 2022, el Parlament va adoptar la seva posició sobre un reglament de la Comissió sobre productes lliures de desforestació, que obligarà les empreses a verificar que els productes venuts a la UE no s’han produït en terres desforestades o degradades. El Parlament vol incloure més productes a la llista i garantir el respecte dels drets humans i dels pobles indígenes.

Al juliol de 2021, la Comissió va presentar la Nova Estratègia Forestal de la UE per a 2030, l’objectiu de la qual és augmentar la quantitat i qualitat dels boscos de la UE i promoure el seu paper com a embornals de carboni.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.