Pressupost de la UE: el PE aconsegueix 16.000 milions més per a programes clau

0
43

12.11.20

Els negociadors del Parlament i la presidència del Consell han arribat a un compromís polític sobre el pressupost de la Unió per als propers anys.
 
– Més fons per a programes emblemàtics, com ara salut, investigació i Erasmus+
– Acord sobre un pla vinculant per fixar noves fonts d’ingressos
– Reforç del paper d’escrutini del PE en els fons de recuperació
– Garanties addicionals sobre biodiversitat i gènere
Dimarts, després de deu setmanes d’intenses negociacions, l’equip negociador del PE va aconseguir un esbós d’acord amb la presidència alemanya del Consell sobre el proper Marc Financer Pluriennal (2021-2027) i els recursos propis. El compromís ha d’encara ser confirmat per les dues institucions.
 
La Cambra va aconseguir 16.000 milions d’euros per sobre del paquet acordat pels caps d’Estat i de Govern a la cimera del juliol. D’aquesta quantitat, 15.000 milions es dedicaran a reforçar programes essencials per protegir els ciutadans de la pandèmia de la COVID-19, oferir noves oportunitats a les generacions més joves i garantir els valors europeus. Quedaran uns altres 1.000 milions per permetre afrontar futurs imprevistos i crisis.
 
La primera prioritat del Parlament era assegurar-se un augment dels programes clau, que sota l’acord del Consell Europeu de juliol 2020, corrien el risc de no comptar amb suficients fons, el que hauria dificultat el compliment de compromisos com ara el Pacte Verd i l’Agenda digital.
 
Els fons addicionals provindran fonamentalment de multes en l’àmbit de la competència (que les companyies paguen quan no respecten la legislació comunitària), en línia amb la ja tradicional demanda del PE que els diners generats per la UE vagin a les arques comunitàries.
 
Gràcies a aquest compromís, en termes reals, el Parlament aconsegueix triplicar l’assignació per al programa UE per a la Salut, assegura l’equivalent d’un exercici addicional per a Erasmus+ i garanteix que els fons per a investigació (programa Horizon) continuen creixent.
 
 
Nous recursos propis
 
Els negociadors van estar d’acord amb el principi que els costos a mitjà i llarg termini de tornar el deute contret per al fons de recuperació no han d’anar en detriment de programes del pressupost ben establerts, ni tampoc conduir a contribucions majors dels països en funció de la Renda Nacional Bruta. La delegació del PE va proposar un pla per introduir nous recursos propis al llarg dels propers set anys, una proposta que s’incorpora a l’acord interinstitucional, un text jurídicament vinculant.
 
A més d’una contribució vinculada a l’ús de plàstics a partir de 2021, el full de ruta inclou ingressos procedents del sistema de comerç d’emissions (a partir de 2023, probablement vinculat a un mecanisme d’ajust de carboni en frontera), una taxa digital (des de 2024) i una taxa sobre les transaccions financeres, així com contribucions lligades al sector corporatiu o una nova base comuna per a l’impost de societats (a partir de 2026).
 
 
Escrutini dels fons de recuperació
 
Pel que fa a l’ús dels fons del pla Next Generation EU, el Parlament es va assegurar que les tres institucions mantindran trobades periòdiques per avaluar l’execució dels fons, basant-se en l’article 122 del Tractat. La despesa s’executarà de manera transparent i el Parlament, juntament amb el Consell, ha de comprovar qualsevol desviació dels plans prèviament acordats.
 
L’instrument de recuperació (Next Generation EU) s’articula en virtut de l’article 122, que no preveu un paper per al Parlament Europeu. Però els negociadors del PE han aconseguit acordar un nou procediment, establint un "diàleg constructiu" entre la Cambra i el Consell sobre la base d’una avaluació de la Comissió, per tal d’acordar les implicacions pressupostàries de qualsevol nou acte jurídic proposat d’acord amb l’esmentat article 122.
 
 
Objectius de biodiversitat, gènere i igualtat d’oportunitats
 
El compromís també preveu una metodologia millorada sobre clima i biodiversitat per garantir que almenys el 30% de l’import total del pressupost de la Unió i les despeses de l’instrument de recuperació es dediquin al compliment dels objectius mediambientals, i que el 7,5% de la despesa anual s’utilitzi per a objectius de biodiversitat a partir de 2024 (el 10% a partir de 2026).
 
També serà prioritari promoure la igualtat de gènere i la integració, el que inclourà l’avaluació exhaustiva de l’impacte en aquest àmbit dels fons tant abans com després de l’execució dels programes.
 

Membres de l’equip negociador del PE per al pressupost de la UE a llarg termini i la reforma dels recursos propis:
 
Johan Van Overtveldt (ECR, Bèlgica), president de la comissió de Pressupostos
 
Jan Olbrycht (PPE, Polònia), coponent sobre el pressupost
 
Margarida Marques (S&D, Portugal), coponent sobre el pressupost
 
José Manuel Fernandes (PPE, Portugal), coponent sobre recursos propis
 
Valérie Hayer (RENEW, França), coponent sobre recursos propis
 
Rasmus Andresen (Verdes/EFA, Alemanya)
 
Pot seguir-los a Twitter: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
 
Declaracions de l’equip negociador
 
 
Propers passos
 
Aquest acord preliminar assolit pels negociadors del Parlament i la presidència del Consell haurà de ser recolzat pel Consell, el president del PE i els líders dels grups polítics, a més de ser sotmès a votació en la comissió de Pressupostos i en el ple.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.