REUS • Baix Camp

Reus, seu de la primera trobada d’oficines municipals d’escolarització de Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida

0
2931

La Biblioteca Pere Anguera és aquest dimecres, 1 de desembre la seu de la la primera trobada d’oficines municipals d’escolarització de Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida. La jornada té com a objectiu l’intercanvi d’experiències i coneixements en qüestions com els canvis normatius, l’atenció a la ciutadania, la relació de les oficines  amb la resta de comunitat educativa i les noves possibilitats que es presenten en relació amb l’escolarització equilibrada i la lluita contra la segregació.

Les oficines municipals d’escolarització són instruments de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament. Són un referent per a l’atenció i l’orientació a les famílies: informen sobre l’oferta educativa, procuren la distribució equilibrada de l’alumnat, reben sol·licituds d’escolarització i supervisen el procés d’admissió. Igualment, actuen en el procés d’escolarització dels nivells d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Les OME van aparèixer l’any 2004 i en els darrers anys han adquirit protagonisme en l’àmbit de les polítiques educatives municipals. La necessitat d’ordenar l’oferta i demanda educatives ha impulsat un seguit d’eines que, com les OME, poden afavorir la lluita contra la segregació escolar i les desigualtats educatives.

Malgrat els bons resultats assolits per alguns municipis, és amb l’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya que s’ aprofundeix en les funcions ja assignades a les OMEs i n’afegeix de noves per afavorir la distribució equilibrada de l’alumnat. Entre les seves principals funcions hi ha:

  • Rebre i tramitar les sol·licituds durant la preinscripció i al llarg del curs.
  • Rebre les denúncies per presumptes irregularitats que donen inici al procediment d’admissió.
  • Participació i consulta en la programació de l’oferta educativa.
  • Desenvolupar i aplicar actuacions d’acompanyament i suport de les famílies en el procediment d’admissió.
  • Oferir a les famílies informació sobre l’oferta educativa, especialment en relació amb la informació sobre l’aplicació de les mesures específiques per a l’equitat escolar i la reserva de places per alumnes amb necessitats específiques.
  • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l’acord dels centres afectats.
  • Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d’admissió als centres educatius del municipi.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.