7.4.20 – BARCELONA Barcelonès

S’amplia fins al 8 d’abril el termini per proposar els serveis funeraris com a serveis de prestació forçosa

0
246

Els ens locals han de posar-se en contacte amb Salut per transmetre la proposta d’assignació d’empreses funeràries i el preu màxim dels serveis bàsics

En el marc de la disposició addicional 1 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, i de la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril de 2020, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, els ens locals disposen fins al dia 8 d’abril de 2020 inclòs, per trametre, a l’adreça de correu dgs.salut@gencat.cat, la proposta motivada d’assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i la proposta de preu màxim a oferir per a la prestació bàsica imposada legalment, desglossat per cadascun dels conceptes i prenent com a referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020.

La prolongació del termini va acompanyada d’altres accions. D’una banda, a l’efecte d’aclarir la interpretació de la disposició addicional de la Llei de serveis funeraris, a la pàgina web Canal Salut de la Generalitat s’ha publicat la "Guia de gestió de cadàvers en cas de COVID- 19 i mesures sanitàries de prestació dels serveis funeraris”, que, a l’annex, incorpora un model de proposta municipal, a títol merament orientatiu quant a la forma, en què s’especifica el contingut de la prestació bàsica imposada legalment.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.