23.9.19 – GIRONA • Gironès

Treball, Afers Socials i Famílies destina 81,6 milions d’euros a mesures d’estímul i foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local a la demarcació de Girona

0
148

Entre la programació del Servei públic d’Ocupació de Catalunya per al bienni 2019-2010 i els altres programes ocupacionals del Departament, es preveu atendre més de 37.000 persones a la demarcació

El conseller Chakir el Homrani destaca que "no hi pot haver bones polítiques d’ocupació sense una bona capil·laritat adaptada a les necessitats de cada territori, per això estem desenvolupant el decret d’estratègies territorials”

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà el proper bienni 2019-2020 un total de 81,6 milions d’euros al desplegament de polítiques actives d’estímul i foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local a la demarcació de Girona. D’aquests, més de 30,7 milions d’euros es distribuiran a través dels programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que més de 50,8 milions d’euros es destinaran a altres programes ocupacionals del Departament, concretament a suport a la inserció al mercat de treball (39,1), programes de treball per a les persones amb discapacitat (9,2) i foment de l’economia social, l’autoocupació i el treball autònom (22,4).
 
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; la directora dels Serveis Territorials a Girona, Marta Casacuberta, i la directora del SOC, Mercè Garau, han presentat aquest matí a Girona la programació territorial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que ha estat  acordada amb les associacions patronals, sindicals i entitats municipalistes. Amb el pressupost de 30,7 milions d’euros es preveu atendre 13.172  persones (tant ocupades com desocupades) a través dels programes del SOC així com amb d’altres serveis prestats a les Oficines de Treball.
 
Es preveu que els altres programes ocupacionals del Departament beneficiïn 24.029 persones, el que suposa un total de 37.200 persones beneficiàries a Girona.
 
La dotació econòmica del SOC es distribuirà a través de sis tipus d’actuacions, entre les quals destaquen especialment els programes de foment de l’ocupació i els orientats a acreditar i/o millorar la qualificació professional. També hi ha partides importants per al desenvolupament econòmic local i l’orientació professional.

Tot aquest paquet d’actuacions es basa en les tres prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les polítiques d’ocupació: concertació territorial, suport i orientació a les persones, i formació i qualificació professional, tal com ha explicat el conseller.
 
"No hi pot haver bones polítiques d’ocupació sense una bona capil·laritat territorial adaptada a les necessitats de cada territori. Per això estem desenvolupant el decret d’estratègies territorials", ha detallat El Homrani, qui ha subratllat la importància de les polítiques d’ocupació per aconseguir una major cohesió social: "Les Polítiques Actives d’Ocupació donen suport a les persones que estan especialment en situació de vulnerabilitat i risc: joves, dones, perdones aturades de llarga durada o majors de 45 anys".
 
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies també ha destacat el paper de la formació al llarg de tota la vida. "La millor eina per empoderar les persones en un món laboral que canvia ràpidament és amb una bona qualificació professional que els doni les eines per reciclar-se de forma clara", ha reblat.
 
A partir d’aquests eixos, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya manté i reforça un ampli ventall de programes adreçats principalment als col·lectius més vulnerables, com els majors de 45 anys, les persones aturades de llarga durada, les dones, els i les joves i les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres. A tots aquests col·lectius s’adrecen principalment un ventall de programes i actuacions entre les quals i com a novetat destaquen:
 
·         Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil, per formar i qualificar professionals en els diferents àmbits de les TIC que requereix el mercat laboral.
 
·         Pla pilot de Certificats de Professionalitat en instituts.
 
·         Programa d’aprenentatge per a la professionalització destinat a persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral.
 
·         Programa de formació en el marc de la campanya agrària.
 
A banda d’aquestes novetats, el Servei públic d’Ocupació de Catalunya manté els seus programes entre els quals destaquen:
 
·         Accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP). La formació té per finalitat oferir a les persones treballadores, prioritàriament a les desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l’àmbit territorial català.
 
·         Treball i Formació. És un programa que integra accions d’experiència laboral i accions de formació, adreçat a persones en situació d’atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar-ne l’ocupabilitat, i accions de coordinació i suport tècnic
 
·         Projectes Singulars. L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la combinació de dues o més actuacions de les encabides en la Garantia Juvenil.
 
·         Enfeina’t. Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral.
 
·         Programes d’orientació. L’orientació integra els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària, li permeten conèixer les capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, així com gestionar l’itinerari de qualificació, en la recerca d’ocupació o en la posada en marxa d’iniciatives empresarials.

·         Treball als barris. Es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.
 
 
La meitat dels i les participants en programes del SOC s’insereixen laboralment
 
Tot aquest paquet d’actuacions vol donar continuïtat i reforçar els bons resultats que els programes del Servei públic d’Ocupació de Catalunya han proporcionat els darrers anys. El 2018, per exemple, un total de 680.950 persones a tot Catalunya van participar en algun dels programes del SOC, de les quals 323.978 (gairebé el 50%) van aconseguir inserir-se laboralment. Per col•lectius la major part de les persones participants van ser dones (357.134), majors de 45 anys (251.489) i joves (173.782).
 
L’any passat, el SOC també va facilitar a 27.561 persones l’accés a cursos de formació. Una formació que també el Servei públic d’Ocupació imparteix a través dels 8 Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i el Centre d’Automoció de Martorell, que l’any passat van matricular 3.465 i 213 alumnes respectivament.
 
Els resultats del 2018 també fan evident la cada vegada major participació i col·laboració amb el SOC del món empresarial, les entitats privades i el món local. El 2018 un total de 5.223 empreses van oferir pràctiques a 13.215 persones mentre que 2.069 entitats privades i 886 ens locals van aprofitar les subvencions a la contractació per incorporar personal a través de programes del SOC.
 
Una altra dada rellevant té a veure amb l’activitat a les 69 Oficines de Treball, on el 2018 es van fer 2,2 milions d’atencions i 486.600 entrevistes. Les empreses, a més, van oferir 30.791 llocs de treball a través del Servei públic d’Ocupació de Catalunya.
 
Altres aspectes destacats que marquen l’activitat del SOC l’any passat són:
 
·         S’ha incrementat un 12,24% el nombre de persones beneficiàries de la Formació Professional.
 
·         S’està enllestint el desenvolupament dels instruments normatius i de gestió per consolidar la concertació territorial.
 
·         S’han aprovat 23 convocatòries anticipadament per garantir la continuïtat dels programes i evitar un parèntesi en el trànsit al 2019.
 
·         S’han intensificat les avaluacions periòdiques dels programes amb el compromís de millorar les Polítiques Actives d’Ocupació.
 
·         S’han incrementat el nombre de programes implementats conjuntament amb altres Departaments del Govern.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.