Coronavirus: la Comissió mobilitza 123 milions d’euros per a la investigació i la innovació per tal de lluitar contra l’amenaça de les variants del coronavirus

0
116

La Comissió va mobilitzar 123 milions d’euros d’Horitzó Europa, el nou programa de recerca i innovació de la UE, per a la investigació urgent sobre les variants del coronavirus. Aquesta primera finançament d’emergència en el marc d’Horitzó Europa se suma a una sèrie d’accions d’investigació i innovació finançades per la UE per lluitar contra el coronavirus i contribueix a l’acció global de la Comissió per respondre a l’impacte de les seves noves variants, així com per prevenir-lo i mitigar-, d’acord amb el nou pla europeu de preparació en matèria de biodefensa, la Incubadora HERA.

Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, ha declarat: «Seguim mobilitzant tots els mitjans al nostre abast per lluitar contra aquesta pandèmia i els reptes que plantegen les noves variants del coronavirus. Hem d’aprofitar la nostra força combinada per preparar-nos davant el futur, començant per la detecció precoç de les variants fins a l’organització i coordinació d’assajos clínics per a noves vacunes i tractaments, garantint a el mateix temps la recollida i l’intercanvi correctes de dades en totes les fases».

Noves convocatòries per a la investigació urgent sobre les variants del coronavirus

La Comissió ha posat en marxa noves convocatòries que complementen accions anteriors per al desenvolupament de tractaments i vacunes mitjançant l’organització i realització d’assajos clínics per tal d’avançar en el desenvolupament de teràpies i vacunes prometedores contra la SARS-CoV-2 i la COVID -19. També fomentaran el desenvolupament de cohorts i xarxes a gran escala sobre la COVID-19 més enllà de les fronteres d’Europa, han d’establir vincles amb les iniciatives europees i reforçaran les infraestructures necessàries per a compartir dades, coneixements tècnics, recursos d’investigació i serveis especialitzats entre investigadors i organitzacions d’investigació.

S’espera que els projectes finançats:

  • Estableixin noves cohorts a gran escala, multicèntriques i regionals o multinacionals, fins i tot més enllà de les fronteres d’Europa, o es basin en les ja existents, la qual cosa hauria de fer avançar ràpidament els coneixements sobre la SARS-CoV-2 i les seves variants emergents.
  • Segueixin desenvolupant teràpies o vacunes experimentals prometedores contra la SARS-CoV-2 i la COVID-19 després d’haver completat ja el desenvolupament preclínic en estudis clínics.
  • Sustentin les infraestructures de recerca per accelerar l’intercanvi de dades i donar suport i coneixements tècnics ràpids a la recerca, fer front a les variants del coronavirus i estar preparats per a futures epidèmies.

També s’espera que els consorcis que hagin prosperat col·laborin amb altres iniciatives i projectes pertinents a escala nacional, regional i internacional per maximitzar les sinergies i la complementarietat i evitar la duplicació dels esforços d’investigació.

Aquestes convocatòries d’emergència faran front a l’amenaça a curt i mig termini, a el temps que ens preparen per al futur, i contribuiran a la creació de l’Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA), que permetrà a la UE anticipar futures pandèmies i fer-los front de millor forma.

Les convocatòries s’obriran el 13 d’abril i el termini de presentació finalitzarà el 6 de maig de 2021. Cal que les noves solucions estiguin disponibles i siguin assequibles per a tothom, de conformitat amb els principis de la resposta mundial a la crisi del coronavirus.

Context

Al febrer de 2021, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va anunciar l’inici d’un pla europeu de preparació en matèria de biodefensa, la Incubadora HERA, destinat a preparar a Europa davant una amenaça cada vegada més gran de les variants del coronavirus . La Incubadora HERA farà que convergeixin la ciència, la indústria i les autoritats públiques, i s’aprofitin tots els recursos disponibles perquè Europa pugui respondre a aquest repte.

Des de l’inici de la crisi, però també des de molt abans, la Comissió ha liderat el suport a la recerca i la innovació, així com la coordinació dels esforços de recerca europeus i mundials, inclosa la preparació davant pandèmies. Ha compromès 1 400 milions d’euros per a la resposta mundial a la crisi del coronavirus, dels quals 1 000 milions procedeixen d’Horitzó 2020, l’anterior programa de recerca i innovació de la UE.

Les noves convocatòries especials anunciades avui en el marc d’Horitzó Europa, successora d’Horitzó 2020, complementen aquestes accions prèvies per lluitar contra el coronavirus: suport a 18 projectes amb 48,2 milions d’euros per desenvolupar diagnòstics, tractaments, vacunes i preparació davant les epidèmies; 8 projectes amb 117 milions d’euros invertits en el desenvolupament de diagnòstics i tractaments a través de la Iniciativa sobre medicaments innovadors; 24 projectes amb 133.400.000 d’euros concedits per fer front a les necessitats urgents i a l’impacte socioeconòmic de la pandèmia; i altres mesures de suport a les idees innovadores a través de el Consell Europeu d’Innovació. Les convocatòries van implementar l’Acció 3 de el Pla d’Acció ERAvsCorona, un document de treball resultant dels diàlegs entre els serveis de la Comissió i les institucions nacionals.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.