26.6.20 – GIRONA • Gironès

Dipsalut augmenta en 1,5 MEUR les ajudes per fer front a l’emergència social derivada de la COVID-19

0
205

La Diputació de Girona ha aprovat l’expedient de crèdit extraordinari per al programa «Benestar i comunitat» per donar resposta a l’increment de població atesa pels serveis de suport, arran de la crisi causada per la COVID-19.


Imatge d’arxiu d’una residència de gent gran. Foto: Dip.Girona.
La Diputació de Girona ha aprovat l’expedient de crèdit extraordinari per al programa « Benestar i comunitat » que desenvoluparà l’Organisme de Salut Pública de l’ens supramunicipal, Dipsalut, per donar resposta a l’increment de població atesa pels serveis de suport, arran de la crisi causada per la COVID-19.
Maria Puig, vicepresidenta tercera de la corporació i presidenta de la Comissió Informativa d’Acció Social assenyala que « és una prioritat donar aquest impuls social a les nostres polítiques en el context socioeconòmic actual, en què veiem com s’han incrementat les desigualtats socials ».
Salt disposarà d’un nou servei sociolaboral per a persones amb discapacitat de tota la demarcació, amb capacitat per a 100 usuaris i les seves famílies.
El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió del passat 16 de juny, va aprovar un expedient de crèdit extraordinari per import de 1.500.000 euros. Aquest import està destinat íntegrament a reforçar «Benestar i salut», un programa ja consolidat de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació, Dipsalut, que té per objectiu promoure i reforçar aquelles condicions i estils de vida que afavoreixen la salut i el benestar de les persones, que els ajuden a afrontar la pobresa i que contribueixen a reduir les desigualtats socials, atès que unes condicions i estils de vida apropiats són el principal factor determinant de la salut de la ciutadania.
Aquesta despesa pressupostària extraordinària del programa pretén donar resposta a l’augment de sol·licituds de serveis socials que hi ha hagut en els últims mesos. Es tracta d’una crisi socioeconòmica que s’està generant arran de la pandèmia i que l’ens supramunicipal vol ajudar a pal·liar a través d’aquestes ajudes, que estan orientades a facilitar recursos i empoderar els col·lectius més vulnerables de les comarques gironines.
La vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de la Comissió Informativa d’Acció Social, Maria Puig, ha explicat que per a la Diputació de Girona «és una prioritat donar aquest impuls social a les nostres polítiques en el context socioeconòmic actual, en què veiem com s’han incrementat les desigualtats socials».
Segons Maria Puig, aquesta convocatòria es vol tirar endavant amb la finalitat d’ajudar a «articular accions polítiques en l’àmbit local que permetin millorar la qualitat de vida dels grups en situació de risc i que contribueixin, alhora, al benestar de la comunitat en el seu conjunt».
Les ajudes aniran dirigides a ajuntaments, consells comarcals, consorcis i organitzacions no lucratives (ONL) per cofinançar accions, estratègies, programes, plans o mecanismes que es prioritzin des de les taules territorials, que formen part del programa «Benestar i comunitat», en el si de les quals s’acorda cap a on dirigir els esforços per garantir les necessitats bàsiques de la població des d’un punt de vista ampli de la salut. Aquestes actuacions estaran emmarcades, entre d’altres, en els àmbits següents:
  • La cobertura de necessitats bàsiques (aliments, higiene, habitatge, subministraments, tractaments mèdics bàsics, accés a les tecnologies de la informació).
  • El suport educatiu (seguiment i suport a infants i joves perquè puguin continuar l’escola, accés al lleure educatiu).
  • L’acompanyament emocional i l’orientació (assessorament i orientació a famílies, suport psicològic, atenció a situacions de violència masclista i violències intrafamiliars, suport a persones cuidadores).
  • El foment de l’accés i la promoció de l’ocupació (serveis d’ocupació, acompanyament laboral).
  • L’atenció a persones d’especial vulnerabilitat (famílies de mares amb fills al seu càrrec, gent gran sola, persones en situació irregular que treballaven en el servei domèstic, en serveis de cures o de dependència de l’economia submergida o informal, persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental o d’addiccions).
En total, el programa «Benestar i comunitat» tindrà una dotació d’1.875.000 milions d’euros, amb una convocatòria de caràcter extraordinari. Aquest suport econòmic se suma al que Dipsalut ja presta mitjançant altres subvencions i programes dirigits a reduir les desigualtats socioeconòmiques. Anualment, l’Organisme de Salut Pública hi destina prop de 4 milions d’euros.
Enquesta "Emergència sanitària – Benestar i comunitat"
Segons l’enquesta «Emergència sanitària – Benestar i comunitat» feta des de Dipsalut, el 67 % dels professionals del sector públic i entitats especialitzades que participen al programa «Benestar i comunitat» assenyalen que han atès persones que mai abans havien estat usuàries del seu servei. I més d’un 80 % dels enquestats estima que la seva activitat s’ha incrementat entre el 10 % i el 30 %, i atribueixen aquest augment a la crisi sanitària. 
S’han descrit 62 problemàtiques com a necessitats principals que s’estan intentant pal·liar des dels diferents serveis. Les més destacades estan relacionades amb la cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i subministraments. I també en destaquen les tecnologies de la informació i el seguiment i l’acompanyament emocional.
Ocupen també un lloc destacat les necessitats relacionades amb l’habitatge i el suport educatiu per a infants i joves. Així mateix, es presenten necessitats relatives a gestions administratives (per accedir a prestacions, per inscriure’s a serveis o ofertes d’ocupació i d’altres).
120.000 euros per a l’obertura d’un servei sociolaboral de persones amb discapacitat a Salt
El paquet de mesures socials també inclou 120.000 euros per a l’obertura d’un servei sociolaboral de persones amb discapacitat a Salt. Aquest servei, que gestionarà la Fundació Astres, podrà atendre 100 usuaris a més de les seves famílies, provinents de diferents comarques de la demarcació, als quals se’ls oferirà acompanyament familiar i itineraris formatius, i es promourà la integració laboral d’aquestes persones amb un servei integral des de la perspectiva sociolaboral.
A més, el Centre d’Acolliment i Serveis Socials «La Sopa» rebrà una subvenció de 120.000 euros per a obres de manteniment de les seves instal·lacions a la ciutat de Girona, amb la finalitat de poder atendre persones que hi arriben diàriament, provinents de tota la demarcació i que viuen en una situació de pobresa severa i no disposen d’habitatge.
«Durant la pandèmia vam reorientar tots els serveis de Dipsalut per fer-hi front i ara seguim treballant en diferents mesures perquè ningú es quedi enrere a causa de la COVID19. Per fer-ho possible, seguirem esmerçant-hi tots els esforços que siguin necessaris i que estiguin en les nostres mans», ha conclòs la vicepresidenta tercera i responsable d’Acció Social, Maria Puig.
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.