El Parlament posa en marxa el procés per a canviar els tractats de la UE

0
3403

Els caps d’estat o de govern han d’establir una convenció

Primer conjunt de propostes per a una nova estructura institucional de la UE

Eliminació del vet i més competències per a la UE en salut, energia, defensa i polítiques socials i econòmiques

Dret d’iniciativa legislativa directe i complet per al Parlament i millor protecció dels drets fonamentals

El Parlament va aprovar una resolució reclamant al Consell Europeu que doni inici al procés per a la revisió dels textos fundacionals de la UE

En vista de les crisis actuals i recents, els eurodiputats usen la seva prerrogativa per a demanar la modificació dels tractats, en concret:

  • Reformar els procediments de votació al Consell per a reforçar la capacitat d’actuar de la UE, inclosa la supressió de la unanimitat –i el pas a la votació per una majoria qualificada– per a, per exemple, l’adopció de sancions, les anomenades clàusules passarel·la i per a emergències.
  • Adaptar les competències de la UE, especialment en l’àmbit de la salut i les crisis sanitàries transfrontereres, per a completar la Unió energètica basada en les renovables i l’eficiència, en línia amb els acords internacionals contra el canvi climàtic, en la defensa i en les polítiques econòmiques i socials.
  • Assegurar que el Pilar Europeu de Drets Socials es desenvolupa plenament i s’incorpora el progrés social, vinculat al Protocol sobre progrés social, als tractats.
  • Fer l’economia de la UE més resilient, amb atenció especial a les pimes i la competitivitat, i promoure la inversió per a una transició digital, verda i justa.
  • Dotar el Parlament del dret a proposar, esmenar o revocar legislació, i donar-li tots els drets com a colegislador en la tramitació del pressupost.
  • Consolidar el procediment per a protegir els valors fonamentals i clarificar les conseqüències d’infringir-los (article 7 del Tractat i la Carta de Drets Fonamentals).

La resolució es va aprovar amb 355 vots a favor, 154 en contra i 48 abstencions.

Propers passos

Correspon als caps d’estat o de govern decidir, per majoria simple, si posen en marxa una convenció. Nombrosos eurodiputats volen que es faci tan aviat com sigui possible, en concret durant la cimera 23-24 de juny, per a garantir que les demandes dels ciutadans tenen resposta i demostrar que el resultat de la Conferència sobre el Futur d’Europa es tradueix en canvis. Una convenció ha d’incloure eurodiputats, comissaris, parlamentaris nacionals i líders de la UE.

La Comissió té previst anunciar a mitjan mes la resposta a les conclusions de la Conferència. La comissió parlamentària d’Afers Constitucionals continuarà treballant en els canvis que demanarà el Parlament als tractats per avançar-se a la possible convenció.

Antecedents

En la cerimònia de clausura del 9 de maig a Estrasburg, la presidenta del PE, Roberta Metsola; el president francès, Emmanuel Macron, en representació de la presidència del Consell, i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, van rebre l’informe final de mans dels copresidents del Comitè Executiu de la Conferència. L’informe inclou 49 propostes que engloben més de 300 mesures en nou àrees temàtiques, basades en les 178 recomanacions dels panells ciutadans europeus, la contribució dels actes i panells nacionals, las idees de l’Acte europeu de la joventut i 43.734 aportacions recollides a la plataforma digital multilingüe.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.