Estalviar gas per a un hivern segur: La Comissió proposa un Pla de Reducció de la Demanda de Gas per preparar la UE per a les retallades de subministrament

0
1307

La Unió Europea corre el risc d’afrontar noves retallades en el subministrament de gas procedent de Rússia, atès que el Kremlin està utilitzant les exportacions de gas com a arma i gairebé la meitat dels nostres Estats membres ja s’han vist afectats per la reducció de l’abastament. Prendre mesures ara pot reduir tant el risc com els costos per a Europa en cas de pertorbacions addicionals o totals, reforçant la resiliència energètica europea.

Per això, la Comissió proposa avui un nou instrument legislatiu i un Pla Europeu de Reducció de la Demanda de Gas, a fi de reduir el consum de gas a Europa en un 15% fins a la primavera vinent. Tots els consumidors, les administracions públiques, les llars, els propietaris d’edificis públics, els proveïdors d’electricitat i la indústria poden i han de prendre mesures per estalviar gas. La Comissió també accelerarà els treballs relatius a la diversificació de l’abastament, inclosa l’adquisició conjunta de gas, per reforçar la possibilitat que la UE obtingui subministraments alternatius de gas.

La Comissió proposa un nou Reglament del Consell relatiu a l’adopció de mesures coordinades per a la reducció de la demanda de gas, basat a l’article 122 del Tractat. El nou Reglament fixaria un objectiu per a tots els Estats membres: reduir la demanda de gas en un 15% entre l’1 d’agost del 2022 i el 31 de març del 2023. El nou Reglament també brindaria a la Comissió la possibilitat de declarar, prèvia consulta els Estats membres, una «alerta de la Unió» sobre la seguretat del subministrament, i imposar una reducció obligatòria de la demanda de gas a tots els Estats membres. L’alerta de la Unió es pot activar quan hi hagi un risc substancial d’escassetat greu de gas o una demanda de gas excepcionalment elevada. Els Estats membres han d’actualitzar els plans nacionals d’emergència abans de finals de setembre per mostrar com es proposen assolir l’objectiu de reducció, i informar la Comissió cada dos mesos sobre els progressos realitzats. Els Estats membres que sol·licitin subministraments de gas solidaris han de demostrar les mesures que han adoptat per reduir la demanda a nivell nacional.

Per ajudar els Estats membres a assolir les reduccions de la demanda necessàries, la Comissió també ha adoptat un Pla Europeu de Reducció de la Demanda de Gas que estableix mesures, principis i criteris per a una reducció coordinada de la demanda. El Pla se centra en la substitució del gas per altres combustibles i en l’estalvi energètic global a tots els sectors. El seu objectiu és salvaguardar el proveïment a les llars i als usuaris essencials, com els hospitals, però també a les indústries que són decisives per al subministrament de productes i serveis essencials per a l’economia, així com per a les cadenes de subministrament i la competitivitat de la UE. El Pla proporciona directrius que els estats membres han de tenir en compte a l’hora de planejar la reducció.

L’energia estalviada a l’estiu és l’energia disponible per a l’hivern

A través de la substitució del gas per altres combustibles i de l’estalvi d’energia aquest estiu, es pot emmagatzemar més gas per a l’hivern. Actuar ara reduirà l’impacte negatiu al PIB, en evitar accions no planificades en una situació de crisi posterior. Actuar amb anticipació també distribueix els esforços al llarg del temps, alleuja les preocupacions sobre el mercat i la volatilitat dels preus, i permet dissenyar millor mesures específiques i rendibles de protecció de la indústria.

El Pla de Reducció de la Demanda de Gas proposat per la Comissió es basa en consultes amb els estats membres i la indústria. Hi ha una gran varietat de mesures per reduir la demanda de gas. Abans de considerar aplicar les reduccions, els Estats membres han d’esgotar totes les possibilitats de substitució de combustibles, plans d’estalvi no obligatoris i fonts d’energia alternatives. En la mesura del possible, cal donar prioritat a la transició a les energies renovables oa opcions més netes, menys intensives en carboni o menys contaminants. Això no obstant, donar pas al carbó, al petroli oa l’energia nuclear pot ser necessari com a mesura temporal, sempre que s’eviti la dependència del carboni a llarg termini. Les mesures de mercat poden mitigar els riscos per a la societat i leconomia. Per exemple, els Estats membres podrien posar en marxa sistemes de subhasta o licitació per incentivar la reducció de l’energia per part de la indústria. Els Estats membres podran oferir suport d’acord amb la modificació del marc temporal de crisi relatiu a les mesures d’ajut estatal, adoptat avui per la Comissió.

Un altre pilar important de lestalvi denergia és la reducció de la calefacció i la refrigeració. La Comissió insta tots els Estats membres a posar en marxa campanyes de sensibilització pública per fomentar la reducció de la calefacció i la refrigeració a gran escala, i executar la Comunicació de la UE titulada «Estalviar energia», que conté nombroses opcions d’estalvi a curt termini. A tall d’exemple, els Estats membres podrien exigir una reducció selectiva de la calefacció i la refrigeració als edificis gestionats per les autoritats públiques.

El Pla de Reducció de la Demanda també ajudarà els Estats membres a identificar i prioritzar, dins dels seus grups de consumidors «no protegits», els clients o instal·lacions més crítics sobre la base de consideracions econòmiques generals i dels criteris següents:

  • Importància social: sectors com la sanitat, l’alimentació, la seguretat, la seguretat, les refineries i la defensa, així com la prestació de serveis mediambientals.
  • Cadenes de subministrament transfrontereres: sectors o indústries que proporcionen béns i serveis essencials per al bon funcionament de les cadenes de subministrament de la UE.
  • Danys a les instal·lacions, per evitar que no puguin reprendre la producció sense retards significatius, reparacions, aprovacions reglamentàries i costos.
  • Possibilitats per reduir el gas i substitució de productes o components: la mesura que les indústries poden passar a utilitzar components o productes importats i la mesura que la demanda de productes o components es pot satisfer mitjançant importacions.

Antecedents: què ha fet la UE per garantir-ne l’abastament energètic?

Després de la invasió russa d’Ucraïna, la Comissió va adoptar el Pla REPowerEU per posar fi com més aviat millor a la dependència de la UE respecte dels combustibles fòssils russos. REPowerEU estableix mesures sobre la diversificació dels proveïdors d’energia, l’estalvi energètic i l’eficiència energètica i un desplegament accelerat de les energies renovables. La UE també ha adoptat nova legislació que exigeix ​​que l’emmagatzematge subterrani de gas de la Unió s’ompli fins al 80 % de capacitat d’aquí a l’1 de novembre de 2022, per tal de garantir l’abastament per al proper hivern. En aquest context, la Comissió ha dut a terme un examen en profunditat dels plans de preparació nacionals per fer front a possibles pertorbacions importants del subministrament.

La Comissió ha creat la Plataforma Energètica de la UE per afegir la demanda d’energia a nivell regional i facilitar la futura adquisició conjunta tant de gas com d’hidrogen verd, per tal de garantir el millor ús possible de les infraestructures, de manera que el gas arribi on més es necessiti, i establir contactes amb socis proveïdors internacionals. Ja s’han posat en marxa cinc grups regionals dels Estats membres en el marc de la Plataforma, i s’ha creat un grup de treball específic dins de la Comissió per donar suport al procés. La UE està diversificant amb èxit les importacions de gas, allunyant-se de Rússia, gràcies a l’augment de les importacions de GNL i de gasoductes d’altres proveïdors. Durant el primer semestre del 2022, les importacions de GNL no russes van augmentar en 21.000 milions de metres cúbics en comparació del mateix període de l’any passat. Les importacions en gasoductes no russes també van augmentar en 14.000 milions de metres cúbics procedents de Noruega, Azerbaidjan, el Regne Unit i el nord d’Àfrica.

Des de molt abans de la invasió russa d’Ucraïna, la UE ha estat construint un sistema energètic net i interconnectat, centrat a augmentar la quota d’energia renovable produïda a nivell nacional, eliminar progressivament els combustibles fòssils importats i garantir les connexions i la solidaritat entre els Estats membres en cas dinterrupció del subministrament.

Mitjançant l’eliminació progressiva de la nostra dependència respecte de les fonts de combustibles fòssils, així com la reducció del consum global d’energia de la UE mitjançant una eficiència energètica més gran, el Pacte Verd Europeu i el paquet «Objectiu 55» reforcen la seguretat del subministrament de la UE. En base a aquestes propostes, REPowerEU pretén accelerar la distribució de les energies renovables a tota la UE i el desplegament d’inversions a favor de l’eficiència energètica. Actualment, més del 20% de l’energia de la UE procedeix de fonts renovables, i la Comissió ha proposat augmentar aquesta xifra en més del doble: fins al menys el 45% d’aquí al 2030. Des de principis d’any, s’han afegit 20 GW addicionals de capacitat denergia renovable. Aquesta xifra equival a més de 4.000 milions de metres cúbics de gas natural.

Gràcies a les nostres inversions a les terminals de GNL i les interconnexions de gas, cada Estat membre pot rebre ara subministraments de gas d’almenys dues fonts, i són possibles els fluxos en sentit invers entre veïns. En virtut del Reglament sobre la seguretat del subministrament de gas, els Estats membres han de disposar de plans nacionals d’acció preventius i d’emergència, així com un mecanisme de solidaritat que garanteixi el subministrament als «clients protegits» als països veïns en situacions d’emergència greu.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.