Informe de prospectiva estratègica 2023: la sostenibilitat i el benestar al cor de l’autonomia estratègica oberta d’Europa

0
2117

6 de juliol

La Comissió Europea ha presentat avui l’Informe de prospectiva estratègica 2023, que analitza com posar “la sostenibilitat i el benestar de les persones al cor de l’Autonomia Estratègica Oberta” d’Europa i proposa deu accions concretes per aconseguir aquest objectiu.

La UE està compromesa en una transició profunda i ambiciosa per aconseguir la neutralitat climàtica i la sostenibilitat en les properes dècades. Aquesta transició a la sostenibilitat serà clau per enfortir l’Autonomia Estratègica Oberta de la UE, garantir la seva competitivitat a llarg termini, mantenir el seu model d’economia social de mercat i consolidar el seu lideratge global en la nova economia net zero. Per tenir èxit, la UE haurà d’abordar diversos reptes i prendre decisions que afectaran les nostres societats i economies a un ritme i una escala sense precedents.

L’informe 2023 ofereix una visió general dels reptes als quals ens enfrontem i proposa deu àrees d’actuació per aconseguir una transició exitosa. Per dotar els responsables polítics d’indicadors econòmics que també tinguin en compte el benestar, proposa ajustar el Producte Interior Brut (PIB) per tenir en compte diferents factors com la salut i el medi ambient.

Aquest enfocament reforçarà l’autonomia estratègica oberta de la UE i la posició global en la seva recerca d’una economia net zero resilient.

Superar els principals reptes socials i econòmics

A mesura que passa per la transició a la sostenibilitat, que engloba tant la sostenibilitat econòmica com la social, la UE s’enfronta a diversos reptes. Per exemple:

Els canvis geopolítics en evolució estan configurant l’opinió pública i com actuen els governs de tot el món, desafiant la cooperació internacional en temes globals, com ara el canvi climàtic o la transició energètica.
La necessitat d’un nou model econòmic, centrat en el benestar de les persones i la natura, desvincular el creixement econòmic de l’ús dels recursos i passant a una producció i un consum més sostenibles. Fins al 75% de les empreses de la zona euro depenen molt dels recursos naturals. La sostenibilitat econòmica, social i ambiental estan íntimament lligades.
Demanda creixent de competències adequades per a un futur sostenible. La disponibilitat de treballadors equipats amb les habilitats tècniques i blanques adequades serà crucial per a la competitivitat de la UE: el 85% de les empreses de la UE actualment no tenen personal amb les competències necessàries per navegar per la transició verda i digital.
La transició a la sostenibilitat requereix inversions sense precedents. Aconseguir-ho dependrà d’aconseguir el finançament suficient tant del sector públic com del privat.

Deu àrees d’actuació

L’informe d’avui identifica deu àrees on cal la nostra resposta política per garantir que la transició a la sostenibilitat es mantingui centrada en el benestar de les persones i la societat:

  1. Garantir un nou contracte social europeu amb polítiques de benestar renovades i un enfocament en serveis socials d’alta qualitat.
  2. Aprofundir en el mercat únic per defensar una economia net zero resilient, amb un enfocament en l’autonomia estratègica oberta i la seguretat econòmica.
  3. Potenciar l’oferta de la UE a l’escenari global per reforçar la cooperació amb els socis clau.
  4. Donar suport als canvis en la producció i el consum cap a la sostenibilitat, orientant-se a la regulació i fomentant estils de vida equilibrats.
  5. Avançar cap a una “Europa de les inversions” mitjançant l’acció pública per catalitzar els fluxos financers per a les transicions.
  6. Adecuar els pressupostos públics a la sostenibilitat mitjançant un marc fiscal eficient i una despesa pública.
  7. Seguir canviant els indicadors polítics i econòmics cap a un benestar sostenible i inclusiu, inclòs ajustant el PIB per diferents factors.
  8. Garantir que tots els europeus puguin contribuir a la transició augmentant la participació en el mercat laboral i centrant-se en les competències futures.
  9. Enfortir la democràcia amb l’equitat generacional al centre de l’elaboració de polítiques per reforçar el suport a les transicions.
  10. Complementar la protecció civil amb la “prevenció civil” reforçant la caixa d’eines de la UE sobre preparació i resposta.

Propers passos

L’Informe prospectiu 2023 es presentarà als Estats membres de la UE al Consell d’Afers Generals del 10 de juliol. Juntament amb el treball de prospectiva realitzat per la Presidència espanyola del Consell de la UE, també s’espera que l’informe de la Comissió informi el debat dels líders al Consell Europeu informal de Granada l’octubre de 2023.

El novembre de 2023, la Comissió coorganitzarà, juntament amb el Parlament Europeu, la conferència anual sobre el Sistema Europeu d’Anàlisi Política i Estratègia (ESPAS). Serà una oportunitat per provar i discutir les conclusions clau de l’informe 2024 sobre tendències globals interinstitucionals elaborat conjuntament per les institucions de la UE, i reflexionar sobre el camí a seguir.

Rerefons

La prospectiva estratègica dóna suport a la Comissió en el seu camí ambiciós i ambiciós per assolir les sis ambicions principals del president von der Leyen. A partir del 2020, s’elaboren informes anuals de prospectiva estratègica per informar les prioritats de la Comissió, el programa de treball de la Comissió i la seva programació plurianual.

L’informe d’enguany es basa en edicions anteriors, que es van centrar en la resiliència com a nova brúixola per a l’elaboració de polítiques de la UE (2020), en l’Autonomia estratègica oberta de la UE (2021) i en l’agermanament entre la transició verda i digital (2022).

L’anàlisi presentada a l’Informe Estratègic de Prospecció 2023 es basa en l’exercici de prospectiva inclusiu i participatiu dut a terme pel Centre Comú de Recerca, complementat amb àmplies consultes amb els Estats membres, altres institucions de la UE en el marc de l’ESPAS i amb els ciutadans mitjançant una convocatòria d’evidències. publicat a Digues la teva. Els resultats de l’exercici de previsió es presenten a l’informe Science for Policy del Joint Research Centre: “Cap a una Europa 2050 justa i sostenible: opcions socials i econòmiques en les transicions de sostenibilitat”.

Per a més informació

Informe de prospectiva estratègica 2023: la sostenibilitat i el benestar de les persones al cor de l’autonomia estratègica d’Europa

Pàgina web de l’Informe Estratègic de Previsió 2023

Preguntes i respostes sobre l’Informe de Prospecció Estratègica 2023

Full de dades

Lloc web sobre prospectiva estratègica

Informe del JRC Science for Policy: Cap a una Europa justa i sostenible 2050: opcions socials i econòmiques en les transicions de sostenibilitat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.