La Comissió presenta una Agenda Europea d’Innovació nova per liderar la nova onada d’innovació

0
1289

La Comissió ha adoptat una nova Agenda Europea d’Innovació per situar Europa a l’avantguarda de la nova onada d’innovació de tecnologia profunda i empreses emergents. Ajudarà Europa a desenvolupar noves tecnologies per fer front als reptes socials més urgents, així com a introduir aquestes tecnologies al mercat. La nova Agenda Europea d’Innovació s’ha dissenyat per fer que Europa tingui un paper destacat en l’escena mundial de la innovació. Europa vol ser el lloc on els millors talents treballin colze a colze amb les millors empreses, i on la innovació de tecnologia profunda prosperi i generi solucions innovadores revolucionàries a tot el continent que inspirin a la resta del món.

En liderar la innovació —en particular a la nova onada d?innovació de tecnologia profunda, que exigeix ​​una R+D d?avantguarda i una gran inversió de capital—, Europa reforçarà el seu paper central al?hora de configurar les transicions ecològica i digital. La innovació de tecnologia profunda enfortirà el lideratge tecnològic d’Europa i generarà solucions innovadores a reptes socials urgents, com ara el canvi climàtic i les ciberamenaces. És probable que aquestes innovacions alimentin i beneficiïn tots els sectors, des de l’energia renovable fins a l’agrotecnologia, des de la construcció fins a la mobilitat i la salut, abordant així la seguretat alimentària, reduint la dependència energètica, millorant la salut de les persones i fent que les nostres economies siguin més competitives. Les conseqüències greus de la guerra d’agressió russa han fet que aquestes qüestions siguin encara més urgents i han motivat canvis de política estratègics per garantir la prosperitat i la seguretat de la UE.

Margrethe Vestager, vicepresidenta executiva per a una Europa adaptada a l’Era Digital, ha declarat: «Hem de fomentar els nostres ecosistemes d’innovació per desenvolupar tecnologies centrades en l’ésser humà. Aquesta nova Agenda d’Innovació es basa en l’important treball ja realitzat en matèria d’innovació durant els darrers anys i ens ajudarà a accelerar la nostra transició digital i ecològica. L’Agenda es basa en els àmbits digital, físic i biològic, i ens permetrà abordar millor les preocupacions candents, com ara acabar amb la dependència dels combustibles fòssils o garantir el nostre subministrament d’aliments de manera sostenible».

Per la seva banda, Mariya Gabriel, comissària d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Joventut, ha declarat: «La nova Agenda d’Innovació Europea garantirà que els innovadors, les empreses emergents i les emergents en expansió puguin fer els seus projectes innovadors per esdevenir líders mundials en l’àmbit de la innovació. Durant més d’un any, hem consultat les parts interessades, com els líders dels ecosistemes d’innovació, les empreses emergents, els unicorns, les dones fundadores i les que treballen al capital risc, les universitats i les empreses. Junts farem que Europa sigui la potència mundial en matèria d’innovacions i empreses emergents de tecnologia profunda».

La nova Agenda d’Innovació es basa en la mentalitat empresarial dels europeus, l’excel·lència científica i la fortalesa del mercat únic i de les societats democràtiques per, en particular:

  • millorar l’accés al finançament de les empreses emergents i les emergents en expansió europees, per exemple, mobilitzant fonts de capital privat sense aprofitar i simplificant les normes de cotització;
  • millorar les condicions perquè els innovadors puguin posar en pràctica noves idees mitjançant espais controlats de proves;
  • contribuir a la creació de «valls regionals d’innovació», que reforçaran i connectaran millor els agents d’innovació d’Europa, també a les regions endarrerides;
  • atraure i retenir el talent a Europa, per exemple, formant un milió de talents a l’àmbit de la tecnologia profunda, augmentant el suport a les dones innovadores i innovant amb les opcions sobre accions dels empleats de les empreses emergents;
  • millorar el marc dactuació mitjançant una terminologia més clara, indicadors i conjunts de dades, així com suport a les polítiques dels Estats membres.

La nova Agenda Europea d’Innovació estableix vint-i-cinc accions específiques en el marc de cinc iniciatives emblemàtiques:

  • La iniciativa sobre el finançament de les emergents en expansió mobilitzarà inversors institucionals i altres inversors privats a Europa perquè inverteixin en l’expansió de les emergents europees de tecnologia profunda i se’n beneficiïn.
  • La iniciativa sobre la facilitació de la innovació mitjançant espais d’experimentació i contractació pública promourà la innovació mitjançant la millora de les condicions marc, inclosos els enfocaments experimentals en matèria de regulació (per exemple, els espais controlats de proves, els bancs proves, els laboratoris vivents i la contractació pública de solucions innovadores).
  • La iniciativa sobre l’acceleració i el reforçament de la innovació als ecosistemes d’innovació europeus de tota la UE contribuirà a la creació de valls regionals d’innovació i ajudarà els Estats membres i les regions a destinar almenys 10.000 milions d’euros a projectes interregionals d’innovació concrets, per exemple, a l’àmbit de la innovació de tecnologia profunda enfocada a les prioritats clau de la UE. També ajudarà els Estats membres a fomentar la innovació a totes les regions mitjançant l’ús integrat dels instruments que ofereixen la política de cohesió i Horitzó Europa.
  • La iniciativa encaminada a fomentar, atraure i retenir el talent en l’àmbit de la tecnologia profunda garantirà la formació i el flux de talents essencials en l’àmbit de la tecnologia profunda, tant dins de la UE com cap a ella, a través d’una sèrie de iniciatives, com un programa de pràctiques en innovació per a empreses emergents i emergents en expansió, una reserva de talent de la UE per ajudar les empreses emergents i les innovadores a trobar talent fora de la UE, un programa d’emprenedoria i lideratge per a dones, així com un treball pioner dedicat a les opcions sobre accions dels empleats de les empreses emergents.
  • La iniciativa centrada a millorar les eines d’elaboració de polítiques serà la clau per desenvolupar i utilitzar conjunts de dades sòlides i comparables, així com unes definicions compartides (empreses emergents i emergents en expansió) que puguin servir de base per a les polítiques a tots nivells ia tota la UE, i també per garantir una millor coordinació de les polítiques a nivell europeu a través del fòrum del Consell Europeu d’Innovació.

Partint de l’important treball ja realitzat per fomentar la innovació a la UE, la nova Agenda Europea d’Innovació té com a objectiu accelerar el desenvolupament i l’expansió de la innovació a tota la Unió mitjançant un conjunt coherent d’accions.

Context

La política dinnovació és un àmbit dactuació fonamental que abasta importants iniciatives i inversions de la UE.

Es complementa amb el treball relatiu a l’Espai Europeu de Recerca (EEI), que té per objecte construir un veritable mercat únic europeu per a la investigació i la innovació. Les mesures presentades en aquesta Comunicació, agrupades en cinc àmbits d’iniciatives emblemàtiques, aprofitaran els punts forts del mercat únic, la sòlida base industrial, els talents, les institucions estables i les societats democràtiques de la UE per impulsar una innovació de tecnologia profunda a Europa i aprofitar les oportunitats que presenten la doble transició i la necessitat duna futura autonomia estratègica.

La innovació de tecnologia profunda es basa en la ciència, la tecnologia i l’enginyeria d’avantguarda; combina sovint avenços en els àmbits físic, biològic i digital, i alberga el potencial d’oferir solucions transformadores davant dels reptes mundials. Les innovacions de tecnologia profunda que sorgeixen d’un grup cada cop més nombrós d’empreses emergents innovadores a la UE tenen el potencial d’impulsar la innovació de llarg a llarg de l’economia.

El conjunt d’eines de la política d’innovació de la UE s’ha ampliat al llarg dels anys i el panorama institucional hi ha canviat. Gràcies al seu pilar Europa innovadora, Horitzó Europa ha utilitzat eines existents i ha donat lloc a eines noves per donar suport a les empreses emergents, les emergents en expansió i les petites i mitjanes empreses (pimes). El Consell Europeu d’Innovació, que va ser creat el 2021 i disposa d’un pressupost de 10.000 milions d’euros, té com a objectiu donar suport a la innovació al llarg de tot el cicle de vida, des de les primeres fases de recerca fins a la prova de concepte, la transferència de tecnologia i el finançament i l’expansió de les empreses emergents i les pimes. L’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) va assumir tasques addicionals mitjançant la creació de noves comunitats de coneixement i innovació (CCI), com la dels sectors cultural i creatiu, fent èmfasi en abordar els desequilibris regionals i tractant d’augmentar la capa

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.