Què necessiten les ciutats per implementar amb èxit les mesures d’adaptació?

0
4037

Identificar les necessitats de les autoritats locals a l’hora d’implementar mesures d’adaptació a través del nostre programa pilot de dos anys d’adaptació, el mecanisme de suport a les polítiques.

PSF Twinning Tavernes

Les autoritats locals a Europa s’enfronten a un repte cada cop més urgent per adaptar-se als impactes del canvi climàtic, que pot incloure onades de calor més freqüents i greus, sequeres, inundacions, tempestes i altres esdeveniments meteorològics extrems.

Les ciutats són especialment vulnerables a aquests perills, donada la seva densa població, infraestructures i activitats econòmiques. Tant si es tracta de les intenses onades de calor que provoquen riscos per a la salut de les poblacions vulnerables i que carreguen els sistemes energètics o les inundacions i les onades de tempesta que danyin edificis i infraestructures a les ciutats costaneres o, de nou, les sequeres que afecten l’agricultura, la indústria i el subministrament d’aigua potable: els governs locals estan constantment lluitant. amb els impactes nocius del canvi climàtic als seus territoris.

Els reptes de les ciutats per adaptar-se al canvi climàtic
El Policy Support Facility (PSF) és un programa pilot de 2 anys del Pacte dels Alcaldes i alcaldesses que té com a objectiu donar suport a les autoritats locals per superar aquests reptes i implementar mesures d’adaptació efectives per abordar els impactes del canvi climàtic.

Engegat l’any passat, el programa PSF va començar escoltant les necessitats manifestades pels ens locals en matèria d’adaptació.

Potenciar el coneixement intern sobre solucions basades en la natura
Un dels reptes clau és la necessitat d’augmentar el coneixement del personal sobre solucions basades en la natura, que es veuen cada cop més com una forma eficaç de reduir els impactes del canvi climàtic, com ara les inundacions i les sequeres. Moltes autoritats locals no tenen l’experiència i els coneixements tècnics necessaris per implementar aquestes solucions de manera eficaç.

“Gràcies a les subvencions nacionals externes, la majoria de ciutats ja tenen un pla/estratègia d’adaptació que inclou una avaluació detallada dels escenaris climàtics i les vulnerabilitats al canvi climàtic. Però el desenvolupament d’aquests recursos depèn molt de consultors externs, ja que els municipis no tenen experiència en aquesta àrea. “​ – IwonaKorohoda, coordinadora nacional del Pacte a Polònia

Accés al finançament i navegació pel finançament públic
L’adaptació al canvi climàtic requereix una inversió important, i les autoritats locals sovint s’enfronten a obstacles importants per aconseguir el finançament necessari. Sense un finançament adequat, és possible que molts projectes d’adaptació no es puguin implementar, deixant les comunitats vulnerables als impactes del canvi climàtic.

Implicar els ciutadans i les parts interessades locals
Tot i que hi ha un reconeixement creixent de la necessitat de la participació de les parts interessades en l’adaptació al clima, moltes autoritats locals lluiten per involucrar-se de manera efectiva amb les seves comunitats. No fer-ho pot comportar una manca d’acceptació de les mesures d’adaptació, fent-les menys efectives a la pràctica.

Implementar mesures d’adaptació de manera coherent i eficient
L’adaptació al canvi climàtic també requereix un enfocament integral i integrat que tingui en compte les interaccions entre diferents sectors i sistemes. No obstant això, moltes autoritats locals no tenen la capacitat d’implementar aquest enfocament, la qual cosa condueix a esforços d’adaptació fragmentats i desarticulats.

Priorització dels esforços d’adaptació
Finalment, tot i que hi ha una consciència creixent de la necessitat de mesures d’adaptació, moltes autoritats locals encara prioritzen els esforços de mitigació per sobre de l’adaptació. Això pot provocar una manca d’inversió en mesures d’adaptació, deixant les comunitats vulnerables als impactes del canvi climàtic.

Hungary - PSF National Workshop

Descobreix tots els nostres recursos sobre Adaptació al Canvi Climàtic.

Atendre les necessitats de les autoritats locals
Per respondre a aquestes necessitats, el programa PSF se centra principalment en la creació de capacitat a nivell local per implementar mesures d’adaptació, dirigides a 12 països europeus especialment vulnerables als perills del canvi climàtic: Hongria, Polònia, Romania, Eslovàquia, República Txeca, Bulgària, Espanya, Portugal, Itàlia, Grècia, Eslovènia i Croàcia.

El programa ho fa compartint aprenentatges i coneixements mitjançant seminaris web i podcasts, facilitant l’intercanvi de coneixements entre iguals mitjançant tallers nacionals i intercanvis ciutat a ciutat, i proporcionant assistència experta personalitzada a les ciutats dels 12 països objectiu per implementar directament mesures d’adaptació.

Fins ara, el programa PSF ha implicat més de 200 municipis i 800 participants, donant lloc a la definició de 37 mesures d’adaptació, que van des de mesures relacionades amb solucions basades en la natura fins a altres centrades en l’entorn construït, la reducció del risc de desastres, el finançament i la transició justa. . Alguns exemples de mesures que s’estan implementant a través del PSF inclouen el desenvolupament d’itineraris climàtics en barris vulnerables de Cornellàde Llobregat (Espanya), estudis de viabilitat per al drenatge d’aigües superficials per a la prevenció d’esllavissades a Smolyan (Bulgària) i la creació de carrils bici adaptables al clima a Zabok. (Croàcia).

Reunir ciutats que treballen en l’adaptació mitjançant tallers nacionals i intercanvis directes de ciutat a ciutat ha posat de manifest la importància de connectar els municipis per aixecar la seva veu. D’aquesta manera, aquests intercanvis poden facilitar i reforçar l’alineació entre les estratègies d’adaptació nacionals i locals, fent polítiques més sòlides per fer front al canvi climàtic sobre el terreny.

Escolteu la nostra sèrie de podcasts sobre Adaptació per obtenir informació i consells útils que sorgeixen del programa PSF, que ajuden les autoritats locals a implementar mesures d’adaptació.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.