‘Reflow’ busca ajudar a les ciutats en la transició a la circularitat

0
383

Els governs locals que formen part del Pacte dels Alcaldes s’han compromès a contribuir a l’aplicació dels objectius climàtics i energètics de la UE. El desenvolupament de l’economia circular a les ciutats pot ser una forma eficaç de complir els seus compromisos. El projecte REFLOW, finançat per la UE, aportarà solucions que permetin aquesta transició

Molts dels signants del Pacte dels Alcaldes ja han començat a integrar els principis de l’economia circular, sumant-se a la tendència mundial d’una economia neutra quant al clima, eficient quant als recursos i competitiva. I els beneficis de la circularitat són molts: des de la reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle en un 48% per a 2030, l’augment de la renda disponible de 3.000 euros a l’any per a les llars de la UE, l’increment del PIB de la UE en un 0,5% addicional per a 2030, fins a la creació de 700.000 nous llocs de treball.

No obstant això, començar a implementar una transició tan complexa a nivell de ciutat pot ser un repte, ja que implica molts actors i sistemes complexos i entrellaçats. Aquest és precisament el repte per al qual reflow treballa en la cerca de solucions, mitjançant el desenvolupament de millors pràctiques, recursos i eines, tant generals com específiques, per a permetre el desenvolupament de ciutats circulars i regeneratives.

Encara que les solucions es creen en estreta col·laboració amb els actors locals, estan fetes per a ser replicables i escalables i, per tant, transferibles a altres ciutats a Europa i més enllà al final del projecte.

Per a això, se centra en tres aspectes fonamentals:

  • Replantejar l’enfocament actual dels fluxos de materials a les ciutats i utilitzar l’anàlisi quantitativa dels fluxos de materials com a punt de partida per a la intervenció.
  • Alinear les necessitats del mercat i del govern per a crear condicions favorables perquè el sector públic i el privat adoptin pràctiques d’economia circular.
  • Desenvolupar programes informàtics gratuïts i de codi obert i utilitzar les tecnologies de la informació i la digitalització per a escalar solucions.

Algunes de les solucions generals desenvolupades:

El sistema operatiu reflow és un programari lliure i de codi obert i se situa en el centre de la innovació tècnica de REFLOW. Es tracta d’un conjunt d’eines operatives en línia i sobre el terreny per a facilitar la coordinació, organització i documentació de les cadenes de valor distribuïdes. D’aquesta manera, els municipis poden desenvolupar xarxes econòmiques que:

  • Promoguin la inclusió de les persones i/o organitzacions (que habiten l’àrea urbana) en els processos de producció i en la creació i distribució del valor generat
  • Rastregin el flux de recursos en l’àrea urbana i periurbana per a reduir els residus i augmentar les pràctiques de reutilització i reciclatge
  • Planifiquin els processos de producció en funció de la disponibilitat de recursos, vehicles i persones dins de la xarxa, per a fomentar el creixement de l’economia local i els seus participants
  • Certifiquin la cadena de subministrament d’un recurs produït localment, per a crear incentius i narratives entre productors i consumidors
  • Recullin dades del territori per a promoure la creació de noves polítiques, que poden escalar des d’un nivell municipal a un nacional

El kit d’eines de governança col·laborativa de reflow és un recurs concebut per a donar suport al disseny i el desenvolupament d’acords de governança col·laborativa. La transició a l’economia circular requereix noves sinergies, col·laboracions i aliances estratègiques entre una sèrie d’actors, així com noves formes de col·laboració per a la reestructuració de la infraestructura que puguin alliberar l’agència distribuïda i la capacitat d’innovació. Per a ajudar les ciutats a indagar i explorar com fer possible la governança col·laborativa, la caixa d’eines ofereix una sèrie de materials i eines per a tallers.

A més, les sis ciutats pilot estan desenvolupant solucions concretes i sistèmiques per als seus respectius fluxos de materials.

Què és reflow?

REFLOW és un projecte de recerca d’Horitzó 2020 de la UE que es desenvoluparà entre 2019 i 2022 i que combina l’experiència de 28 socis europeus del projecte, entre els quals es troben municipis, institucions científiques i de recerca, proveïdors de tecnologia, organitzacions de disseny i de base, i petites i mitjanes empreses. Les sis ciutats pilot són Velje, París, Amsterdam, Cluj-Napoca, Berlín i Milà, i se centren, respectivament, en els plàstics, la fusta, el tèxtil, l’energia, la calor de les aigües residuals i els aliments.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.