31.10.19 – BARCELONA • Barcelonès

Treball, Afers Socials i Famílies destina 62,8 milions d’euros a mesures d’estímul i foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local a la Catalunya central

0
173

Entre la programació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i els altres programes ocupacionals del Departament es preveu atendre més de 15.000 persones

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà el proper any 62,8 milions d’euros al desplegament de polítiques actives d’estímul i foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic local a la Catalunya Central. D’aquests, 25,3 milions es distribuiran a través dels programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que la resta es destinarà a altres programes ocupacionals del Departament, concretament a suport a la inserció al mercat de treball (30,1 milions), programes de treball per a les persones amb discapacitat (5,2 milions) i foment de l’economia social, l’autoocupació i el treball autònom (2,2 milions). Es preveu que tots aquests programes i la inversió prevista pel Departament beneficiïn 15.189 persones al conjunt de la vegueria.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i la directora del SOC, Mercè Garau, han presentat aquest matí a Manresa la programació territorial del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, que ha estat  acordada amb les associacions patronals, sindicals i entitats municipalistes. Amb el pressupost de 25,3 milions d’euros es preveu atendre 8.697  persones (tant ocupades com desocupades) a través dels programes del SOC així com amb d’altres serveis prestats a les Oficines de Treball.

Josep Ginesta ha destacat que “les polítiques d’ocupació que avui presentem atenen les tres prioritats més rellevants que tenim: la formació i l’orientació laboral, l’atenció als col·lectius vulnerables i la territorialització”. Hi ha afegit: “Estem treballant en el decret de desplegament de les estratègies territorials per afavorir que al territori hi hagi espais de diàleg i consens entre ens locals, patronals i agents socials. Així podran construir el seu propi projecte de desenvolupament econòmic.”

La dotació econòmica del SOC es distribuirà a través de sis tipus d’actuacions, entre les quals destaquen especialment els programes de foment de l’ocupació i els orientats a acreditar i/o millorar la qualificació professional. També hi ha partides destacades per al desenvolupament econòmic local i l’orientació professional, entre d’altres.

Tot aquest paquet d’actuacions es basa en les tres prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a les polítiques d’ocupació: concertació territorial, suport i orientació a les persones, i formació i qualificació professional.

A partir d’aquests eixos, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté i reforça un ampli ventall de programes adreçats principalment als col·lectius més vulnerables, com els majors de 45 anys, les persones aturades de llarga durada, les dones, els i les joves i les persones perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania, entre d’altres. A tots aquests col·lectius s’adrecen principalment un ventall de programes i actuacions entre les quals i com a novetat destaquen:

 • Pla de Qualificació en Tecnologia Mòbil, per formar i qualificar professionals en diferents àmbits TIC que requereix el mercat laboral.
 • Pla pilot de Certificats de Professionalitat en instituts.
 • Programa d’aprenentatge per a la professionalització destinat a persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral.
 • Programa de formació en el marc de la campanya agrària.
 • Treball per ocupacions, portal amb informació de l’Observatori del Treball i Model Productiu sobre ocupacions en el mercat de treball, útil per prendre decisions sobre orientació professional.

A banda d’aquestes novetats, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya manté els seus programes entre els quals destaquen:

 • Accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP). La formació té per finalitat oferir a les persones treballadores, prioritàriament a les desocupades, una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores de l’àmbit territorial català.
 • Treball i Formació. És un programa que integra accions d’experiència laboral i accions de formació, adreçat a persones en situació d’atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar-ne l’ocupabilitat, i accions de coordinació i suport tècnic
 • Projectes Singulars. L’objectiu és reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la combinació de dues o més actuacions de les encabides en la Garantia Juvenil.
 • Enfeina’t. Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d’atur de llarga durada amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral.
 • Programes d’orientació. L’orientació integra els serveis i els programes personalitzats d’informació, d’acompanyament, de motivació i d’assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada persona usuària, li permeten conèixer les capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, així com gestionar l’itinerari de qualificació, en la recerca d’ocupació o en la posada en marxa d’iniciatives empresarials.
 • Treball als barris. Es posa a disposició de les entitats beneficiàries un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local, deixant a iniciativa de cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi projecte.

La meitat dels i les participants en programes del SOC s’insereixen laboralment

Tot aquest paquet d’actuacions vol donar continuïtat i reforçar els bons resultats que els programes del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya han proporcionat els darrers anys. El 2018, per exemple, un total de 680.950 persones a tot Catalunya van participar en algun dels programes del SOC, de les quals 323.978 (gairebé el 50%) van aconseguir inserir-se laboralment. Per col•lectius la major part de les persones participants van ser dones (357.134), majors de 45 anys (251.489) i joves (173.782).

L’any passat, el SOC també va facilitar a 27.561 persones l’accés a cursos de formació. Una formació que també el Servei públic d’Ocupació imparteix a través dels 8 Centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) i el Centre d’Automoció de Martorell, que l’any passat van matricular 3.465 i 213 alumnes respectivament.

Els resultats del 2018 també fan evident la cada vegada major participació i col·laboració amb el SOC del món empresarial, les entitats privades i el món local. El 2018 un total de 5.223 empreses van oferir pràctiques a 13.215 persones mentre que 2.069 entitats privades i 886 ens locals van aprofitar les subvencions a la contractació per incorporar personal a través de programes del SOC.

Una altra dada rellevant té a veure amb l’activitat a les 69 Oficines de Treball, on el 2018 es van fer 2,2 milions d’atencions i 486.600 entrevistes. Les empreses, a més, van oferir 30.791 llocs de treball a través del Servei públic d’Ocupació de Catalunya.

Altres aspectes destacats que marquen l’activitat del SOC l’any passat són:

 • S’ha incrementat un 12,24% el nombre de persones beneficiàries de la Formació Professional.
 • S’està enllestint el desenvolupament dels instruments normatius i de gestió per consolidar la concertació territorial.
 • S’han aprovat 20 convocatòries anticipadament per garantir la continuïtat dels programes i evitar un parèntesi en el trànsit al 2019.
 • S’han intensificat les avaluacions periòdiques dels programes amb el compromís de millorar les Polítiques Actives d’Ocupació.
 • S’han incrementat el nombre de programes implementats conjuntament amb altres Departaments del Govern.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.