Unir forces amb altres ciutats per a una acció climàtica i energètica més impactant

0
4518

16 d’agost

Descobriu eines i estratègies de col·laboració per impulsar l’acció en matèria climàtica i energètica: des del desenvolupament de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima conjunts fins a l’agrupació de projectes.

En l’energia sostenible i la planificació de l’acció climàtica, els professionals de la ciutat s’enfronten a nombrosos reptes a l’hora de desenvolupar projectes finançables per combatre el canvi climàtic. Atreure la inversió i trobar els fons per a projectes locals és un dels majors obstacles per a les ciutats per implementar els seus plans d’acció.

Reconeixent la necessitat d’esforços col·laboratius, el concepte de Plans d’Acció Conjunt d’Energia Sostenible i Clima (SECAP) ha sorgit com una eina poderosa per aconseguir un major impacte. Paral·lelament, el Project Bundling s’ha convertit en un enfocament estratègic dins dels Joint SECAP, que ofereix avantatges importants a les autoritats locals a l’hora de desenvolupar accions i projectes per combatre el canvi climàtic.

SECAP conjunt: Foment de l’acció col·laborativa
Un PACES conjunt fa referència a un pla desenvolupat col·lectivament per les autoritats locals veïnes. Aquest enfocament implica construir una visió compartida, realitzar un inventari d’emissions, avaluar els impactes del canvi climàtic i definir un conjunt d’accions que s’han d’implementar individualment i col·lectivament dins el territori en qüestió.

En col·laborar, les autoritats locals poden aconseguir resultats més efectius que els esforços aïllats. La naturalesa col·lectiva dels SECAP conjunts també millora el potencial per atraure inversions a causa de la major escala i el menor risc associat a les iniciatives conjuntes.

Consulteu la nostra guia ràpida sobre els SECAP conjunts aquí.

Agrupació de projectes: Col·laboració i finançament
En el marc dels SECAP conjunts, l’agrupació de projectes té un paper fonamental a l’hora d’aprofitar els beneficis de la col·laboració. La agrupació de projectes consisteix a combinar múltiples projectes d’eficiència energètica o d’adaptació a escala relativament petita per formar una cartera temàtica conjunta que superi un llindar d’inversió especificat. Aquesta estructura permet contractar a granel, la qual cosa la fa més atractiva i sostenible per a les institucions financeres, els bancs d’inversió regionals i altres financers.

Avantatges de l’agrupació de projectes
Accés a l’experiència: l’agrupació de projectes facilita l’accés a coneixements tècnics, administratius i de gestió d’alt nivell. Els recursos compartits i els esforços col·lectius dels municipis ofereixen l’oportunitat d’aprofitar el coneixement especialitzat, garantint la implementació exitosa dels projectes.

Procés accelerat: mitjançant l’agrupació de projectes, s’accelera el disseny, la implementació, l’augment d’escala i els processos de replicació. Aquest enfocament racionalitzat estalvia temps i recursos, permetent a les ciutats avançar significativament en els seus objectius climàtics i energètics sostenibles en períodes de temps més curts.

Augment de l’atractiu per als financers: els projectes agrupats tenen un atractiu més elevat per als financers potencials a causa del seu valor agregat. Aquest augment de l’atractiu augmenta les possibilitats d’aconseguir suport financer i accelera la realització d’iniciatives sostenibles.

Impacte millorat: l’agrupació de projectes té el potencial de crear impactes més significatius per aconseguir comunitats respectuoses amb l’energia i el clima. Amb la consolidació de projectes, es genera un efecte sinèrgic que comporta reduccions d’emissions més substancials i resiliència climàtica.

Oficina Tècnica i Administrativa Transversal: La col·laboració mitjançant Project Bundling permet la creació d’una oficina tècnica i administrativa transversal. Aquesta entitat centralitzada agrupa els municipis, fomentant l’intercanvi de coneixements, les millors pràctiques i la coordinació de recursos.

Ampliació de l’àmbit geogràfic: l’agrupació de projectes facilita la delimitació d’un àmbit geogràfic que anima a més municipis a unir-se i participar en un programa d’inversió comú. Aquesta expansió amplia l’impacte i permet un desenvolupament regional integral.


Descobriu la nostra guia completa sobre l’agrupació de projectes aquí.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.