Canvi climàtic: noves normes per a les empreses per aturar la desforestació impulsada per la UE a nivell mundial

0
3335

Per lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat a nivell mundial, els eurodiputats de Medi Ambient volen que només es permetin al mercat de la UE productes lliures de desforestació

El Comitè de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària ha adoptat avui la seva posició amb 60 vots a favor, 2 en contra i 13 abstencions sobre la proposta de la Comissió per a un reglament sobre productes lliures de desforestació per aturar la desforestació global impulsada per la UE.

La nova llei obligaria a les empreses a verificar (l’anomenada “due diligence”) que els béns venuts a la UE no s’han produït en terrenys desforestats o degradats. Això asseguraria als consumidors que els productes que compren no contribueixen a la destrucció de boscos fora de la UE, inclosos els boscos tropicals insubstituïbles, i per tant reduiran la contribució de la UE al canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat a nivell mundial.

Els eurodiputats també volen que les empreses verifiquen que els béns es produeixen d’acord amb els drets humans protegits pel dret internacional i els drets dels pobles indígenes, a més de les lleis i estàndards pertinents del país on es produeixen els productes.

Ampliació de l’abast

La proposta de la Comissió inclou el bestiar boví, el cacau, el cafè, l’oli de palma, la soja i la fusta, inclosos els productes que contenen, s’han alimentat o s’han elaborat amb aquests productes bàsics (com ara cuir, xocolata i mobles). El Parlament vol incloure carn de porc, ovella i cabra, aus de corral, blat de moro i cautxú, així com carbó vegetal i productes de paper imprès, i avançar la data límit un any, fins al 31 de desembre de 2019.

La Comissió hauria d’avaluar, com a màxim dos anys després de l’entrada en vigor, si cal estendre la normativa a altres béns com la canya de sucre, l’etanol i els productes de la mineria, i fins a quin punt és factible. Els eurodiputats també volen que cobreixin altres ecosistemes naturals com ara pastures, torberes i aiguamolls, si la Comissió ho considera oportú, en el termini d’un any després de l’entrada en vigor. Finalment, els eurodiputats també volen que les institucions financeres estiguin subjectes a requisits addicionals per garantir que les seves activitats no contribueixin a la desforestació.

Due diligence i control

Tot i que no es prohibirà cap país ni mercaderia, les empreses que col·loquin productes al mercat de la UE estarien obligades a exercir la diligència deguda per avaluar els riscos de la seva cadena de subministrament. Per exemple, poden utilitzar eines de monitorització per satèl·lit, auditories de camp, desenvolupament de capacitats dels proveïdors o proves d’isòtops per comprovar d’on provenen els productes. Les autoritats de la UE tindrien accés a la informació rellevant, com ara les coordenades geogràfiques. Les dades anònimes estarien disponibles per al públic.

A partir d’una avaluació transparent, la Comissió hauria de classificar els països, o una part d’ells, en risc baix, estàndard o alt en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquest reglament. Les importacions de països de baix risc estaran subjectes a menys obligacions.

Cita

Després de la votació, el ponent Christophe Hansen (PPE, LU) va dir: “Ens prenem seriosament la lluita contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat. Reconeixent que la UE és responsable d’aproximadament el 10% de la desforestació mundial, no ens queda més remei que intensificar els nostres esforços per aturar la desforestació mundial. Si aconseguim l’equilibri correcte entre l’ambició, l’aplicabilitat i la compatibilitat amb l’OMC, aquesta nova eina té el potencial d’obrir el camí cap a cadenes de subministrament lliures de desforestació”.

Propers passos

S’espera que el Ple adopti la posició del Parlament al setembre, després de la qual cosa es poden iniciar les negociacions sobre la llei final amb els estats membres.

Fons

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) calcula que 420 milions d’hectàrees de bosc, una superfície més gran que la UE, es van perdre a causa de la desforestació entre 1990 i 2020. Es calcula que el consum de la UE representa al voltant del 10% de la desforestació mundial.

L’octubre de 2020, el Parlament va fer ús de la seva prerrogativa al Tractat per demanar a la Comissió que presentés una legislació per aturar la desforestació global impulsada per la UE.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.