Finances sostenibles: la Comissió adopta noves mesures per estimular les inversions en un futur sostenible

0
1955

13 de juny

La Comissió ha presentat avui un nou paquet de mesures per establir i consolidar les bases del marc de la UE en matèria de finances sostenibles.

La transició cap a una economia sostenible i climàticament neutra d’aquí al 2050 ofereix noves oportunitats a les empreses i els ciutadans de tota la UE. Nombroses empreses i inversors ja han iniciat la seva trajectòria de sostenibilitat, tal com demostra la quantia creixent de les inversions sostenibles. Tot i això, les empreses i els inversors també s’enfronten a dificultats en aquesta transició, especialment pel que fa al compliment de nous requisits en matèria de divulgació i notificació.

Per tant, l’objectiu del paquet d’avui és vetllar perquè el marc de la UE en matèria de finances sostenibles continuï donant suport a les empreses i al sector financer, tot fomentant alhora el finançament privat de projectes i tecnologies de transició. En concret, la Comissió afegeix avui noves activitats a la taxonomia de la UE i proposa noves normes aplicables als proveïdors de qualificació mediambiental, social i de governança (ASG), cosa que augmentarà la transparència al mercat de les inversions sostenibles. El paquet persegueix vetllar perquè el marc de finances sostenibles funcioni per a les empreses que vulguin invertir en la seva transició cap a la sostenibilitat. També té per objecte facilitar l’ús del marc de finances sostenibles, i contribuir així de manera eficaç a la consecució dels objectius del Pacte Verd Europeu.

El paquet en detall:

Actes delegats sobre taxonomia de la UE

La taxonomia de la UE és una de les bases fonamentals del marc de finances sostenibles de la UE i una important eina de transparència del mercat que contribueix a orientar les inversions cap a les activitats econòmiques més necessàries des del punt de vista de la transició ecològica.

La Comissió ha aprovat avui, en principi, un nou conjunt de criteris de taxonomia de la UE per a les activitats econòmiques que contribueixen substancialment a un o més dels objectius mediambientals no climàtics, a saber:

  • ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins,
  • transició cap a una economia circular,
  • prevenció i control de la contaminació,
  • protecció i recuperació de la biodiversitat i dels ecosistemes.
    Com a complement, la Comissió ha adoptat modificacions específiques de l‟acte delegat de la taxonomia climàtica de la UE, per les quals s‟amplien les activitats econòmiques que contribueixen a la mitigació del canvi climàtic ia l‟adaptació al mateix no incloses fins ara, concretament en els sectors manufacturer i del transport. La inclusió de més activitats econòmiques que abastin els sis objectius mediambientals i, per tant, de més sectors econòmics i empreses augmentarà la facilitat d’ús i el potencial de la taxonomia de la UE a l’hora d’incrementar les inversions sostenibles a la Unió.

Els criteris es basen en gran mesura en les recomanacions de la Plataforma sobre Finances Sostenibles, publicades el març i el novembre del 2022. La Comissió també ha adoptat modificacions de l’acte delegat de la UE sobre divulgació d’informació relacionada amb la taxonomia, per tal d’aclarir les obligacions de divulgació dinformació en el cas de les noves activitats contemplades.

Proposta de regulació dels proveïdors de qualificacions ambientals, socials i de governança (ASG)

Les qualificacions ASG tenen un paper important al mercat financer sostenible de la UE, ja que faciliten informació als inversors ia les entitats financeres, per exemple, sobre les estratègies d’inversió, la gestió de riscos i l’anàlisi interna.

En l’actualitat, el mercat de qualificacions ASG pateix manca de transparència i la Comissió proposa un Reglament per millorar la fiabilitat i transparència de les activitats de qualificació ASG. Els nous principis organitzatius i les normes clares sobre la prevenció de conflictes d’interessos milloraran la integritat de les activitats dels proveïdors de qualificació ASG.

Aquestes noves normes permetran als inversors prendre decisions dinversió més fundades en relació amb els objectius de sostenibilitat. A més, la proposta exigirà que els proveïdors de qualificació ASG que ofereixin serveis a inversors i empreses a la UE rebin l’autorització de l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (AEVM) i que hi siguin vigilats. Això garantirà la qualitat i fiabilitat dels seus serveis per protegir els inversors i garantir la integritat del mercat.

Millora de la facilitat dús

A més, la Comissió presenta avui una visió general de les mesures i les eines recents presentades per abordar els principals problemes d’aplicació i les qüestions plantejades per les parts interessades. Les primeres tendències en matèria de presentació d’informes indiquen que les empreses de tots els grans sectors econòmics fonamentals utilitzen cada cop més la taxonomia de la UE en el marc dels seus esforços de transició. Per exemple, la presentació inicial d’informes de taxonomia corporativa d’aquest any mostra tendències encoratjadores entre les grans societats no financeres, i moltes notifiquen valors cada cop més grans en matèria d’adaptació a la taxonomia, concretament en les inversions en capital fix.

Com a primer pas, la Comissió ha formulat recentment una sèrie de mesures i iniciatives específiques per millorar la facilitat dús de les normes i assistir a les parts interessades en la seva aplicació. La Comissió publicarà també una guia de l’usuari de la taxonomia de la UE, que és un document explicatiu sobre la taxonomia per als que no siguin experts en la matèria. L’assistència a les empreses i al sector financer a l’aplicació de la taxonomia de la UE i el marc en matèria de finances sostenibles seran grans prioritats de la Comissió en el futur.

Finançament de la transició

El paquet d’avui també demostra com es pot utilitzar eficaçment el marc jurídic de la UE per facilitar el finançament de la transició. Les recomanacions presentades avui sobre el finançament de la transició tenen per objecte facilitar orientacions i exemples pràctics per a les empreses i el sector financer. El seu objectiu és explicar com poden utilitzar les empreses els diversos instruments del marc de finançament sostenible de la UE de manera voluntària per canalitzar les inversions cap a la transició i gestionar-ne els riscos derivats del canvi climàtic i la degradació del medi ambient. Es tracta de facilitar el finançament de la transició, no només per a les empreses que ja tenen un sòlid historial de sostenibilitat, sinó també per a aquelles que es troben a diferents punts de partida, amb plans o objectius creïbles per millorar el seu comportament des del punt de vista de la sostenibilitat. També es reconeix que les petites i mitjanes empreses s’enfronten a dificultats específiques a què cal fer front.

Context i properes etapes

Els actes delegats de la taxonomia de la UE s’aproven en principi i, una vegada disponibles totes les llengües oficials de la UE, s’adopten i transmeten al Parlament Europeu i al Consell per examen (període de quatre mesos, prorrogable una vegada per dos) mesos addicionals). S’espera que siguin aplicables a partir del gener del 2024.

Pel que fa a la proposta de regulació dels proveïdors de qualificacions ASG, la Comissió entaularà converses amb el Parlament Europeu i el Consell.

El paquet d’avui passa a l’inici, el divendres 9 de juny, d’un període d’observacions de quatre setmanes sobre un primer conjunt de normes de presentació d’informes de sostenibilitat aplicables a les empreses. Les normes obligatòries en matèria de presentació dinformes garantiran una informació transparent i comparable en matèria de sostenibilitat. La Comissió tindrà en compte les observacions rebudes abans d’ultimar les normes com a actes delegats i presentar-les al Parlament Europeu i al Consell per controlar-les. Un cop adoptades aquestes normes sobre la presentació d’informes s’aplicaran a les empreses subjectes a la Directiva sobre divulgació d’informació corporativa en matèria de sostenibilitat. Això suposarà un nou pas endavant en la transició cap a una economia sostenible de la UE.

Més informació

Preguntes i respostes

Fitxa informativa

Textos legislatius

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.