Reducció de gasos d’efecte hivernacle a la UE: objectius nacionals per al 2030

0
3287

Les noves regles mediambientals de la Unió fixen objectius nacionals per arribar a zero emissions netes el 2050

La Unió Europea vol aconseguir la neutralitat climàtica per al 2050. La Llei Europea del Clima recull en una legislació vinculant el compromís de la UE amb la neutralitat climàtica per al 2050 i l’objectiu intermedi de reduir les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle en un 55 % com a mínim d’aquí al 2030. Una de les iniciatives europees per assolir aquests objectius és el reglament de repartiment de l’esforç, que s’actualitzarà en el marc del paquet de mesures «Objectiu 55».

Repartiment de l’esforç de reducció d’emissions

L’objectiu actual de reducció per als sectors coberts pel reglament de repartiment de l’esforç és del 29% el 2030. L’objectiu s’haurà d’augmentar per complir el Pacte Verd Europeu. El 17 de maig del 2022, la comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu va votar a favor d’augmentar l’objectiu al 40% per al 2030.

Per garantir que tots els països participin en els esforços de la UE per reduir les emissions, les anomenades normes de repartiment de l’esforç estableixen objectius anuals vinculants d’emissió de gasos d’efecte hivernacle per als Estats membres per al període 2021-2030. A més, determinen les assignacions anuals d’emissions i l’avaluació del progrés.

Quins són els objectius nacionals vinculants?

Cada país de la UE té una situació diferent, per això es van proposar objectius nacionals diferenciats de reducció d’emissions vinculats al PIB per càpita de cada Estat membre. Els objectius del 2030 oscil·len entre el 0% i el -40% en comparació dels nivells del 2005 i estan en línia amb l’objectiu general de reducció de la UE del 30%.

Per garantir que els països assoleixen aquests objectius s’estableix també una progressió determinada en la reducció d’emissions a un ritme constant durant el període comprès entre el 2021 i el 2030.

També es permeten algunes flexibilitats al sistema actual. Per exemple, els Estats membres poden acumular, demanar prestat i transferir assignacions anuals d’emissions entre un any i l’altre.

La Comissió proposa al Reglament sobre la terra, la silvicultura i l’agricultura la creació d’una reserva addicional per als Estats membres basada en les absorcions de gasos amb efecte d’hivernacle «no utilitzats» que es generin a la Unió.

La Comissió ha proposat crear una reserva addicional que inclouria els excedents d’eliminació de CO2 per part dels països de la UE que superin els seus objectius en virtut de la normativa sobre l’ús del sòl i el sector forestal. Els Estats membres que tinguin dificultats per assolir els seus objectius nacionals de reducció d’emissions podrien recórrer a aquesta reserva, sempre que es compleixin algunes condicions (per exemple, que la UE en conjunt assoleixi el seu objectiu climàtic per al 2030).

Què proposa el Parlament?

Els membres de la comissió de Medi Ambient volen que hi hagi més transparència i responsabilitat sobre les reduccions d’emissions dels països de la UE, així com menys flexibilitat a l’hora d’acumular, agafar prestats o transferir drets. A més, volen suprimir la reserva addicional proposada per la Comissió.

Els esforços de la UE per reduir les emissions

La UE treballa en altres mesures per contribuir a aconseguir els compromisos de la UE en virtut de l’Acord de París sobre canvi climàtic, que preveu reduir les emissions de la Unió en almenys un 40% per al 2030, en comparació dels nivells de 1990 , a tots els sectors econòmics.

La primera normativa és el reglament sobre l’anomenat “repartiment d’esforç” en matèria de retallada d’emissions, que inclourà objectius nacionals vinculants, per a sectors no coberts pel mercat de carboni -com l’agricultura, el transport, la construcció i la gestió de deixalles- que, en conjunt, representen al voltant del 60% de les emissions.

En segon lloc, la UE compta amb un altre reglament sobre la inclusió de les emissions i absorcions de gasos d’efecte hivernacle de l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra i la silvicultura en el marc 2030 climàtic i energètic, que abasta el període 2021-2030. Aquests sectors no van ser inclosos prèviament a l’esforç de la UE per lluitar contra les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

A més, l’Eurocambra vol una taxa més ambiciosa per a les importacions per evitar la fugida de carboni pel trasllat de la producció de les empreses a països amb regles menys estrictes.

La UE també treballa per reduir les emissions dels automòbils, avions i vaixells, i augmentar el nombre de cotxes elèctrics. L’enduriment de les normes ajudaria a assolir els objectius climàtics de la UE per al 2030 i els consumidors estalviarien a les seves factures de combustible.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.