Iniciativa Ciutadana Europea: La Comissió decideix registrar la iniciativa titulada ‘Good Clothes, Fair Pay’ (Bona roba, salari just)

0
1201

La Comissió Europea ha decidit registrar una iniciativa ciutadana europea (ICE) titulada ‘Good Clothes, Fair Pay’ (Bona roba, salari just).

La iniciativa demana a la Comissió que proposi legislació que obligui les empreses del sector de la confecció i el calçat a actuar amb la diligència deguda pel que fa als salaris a les seves cadenes de subministrament. Segons els organitzadors, actuar amb la diligència deguda inclou sis objectius, és a dir: detectar, prevenir i mitigar els efectes adversos sobre els drets humans; reduir la pobresa a la UE ia tot el món, prestant especial atenció a les circumstàncies de les dones, els migrants i els treballadors amb contractes precaris, així com a la necessitat de lluitar contra el treball infantil; prohibir les pràctiques comercials deslleials; garantir als consumidors el dret a la informació; i millorar la transparència i la rendició de comptes de les empreses del sector de la confecció i el calçat.

Atès que aquesta iniciativa ciutadana europea (ICE) compleix les condicions formals necessàries, la Comissió considera que és jurídicament admissible. En aquesta fase, la Comissió encara no ha analitzat el fons de la proposta.

Properes etapes

Després del registre d’avui, els organitzadors disposen de sis mesos per procedir a la recollida de signatures. Si una iniciativa ciutadana europea aconsegueix, en el termini d’un any, un milió de declaracions de suport procedents de set estats membres com a mínim, la Comissió haurà de reaccionar. Podrà donar curs o no a la sol·licitud, però en tots dos casos haurà de motivar la decisió.

Context

El Tractat de Lisboa va introduir la Iniciativa Ciutadana Europea com a eina a les mans dels ciutadans per definir l’agenda política. Es va posar en marxa oficialment l’abril de 2012. Un cop registrada oficialment, la iniciativa ciutadana europea permet a un milió de ciutadans d’almenys set Estats membres de la UE demanar a la Comissió Europea que presenti propostes legislatives en àmbits en què tingui competències per fer-ho. Els requisits d’admissibilitat són els següents: 1) que la mesura proposada no quedi manifestament fora de l’àmbit de competències de la Comissió per presentar una proposta d’acte jurídic; 2) que no sigui clarament abusiva, frívola o vexatòria i 3) que no sigui manifestament contrària als valors de la Unió.

Des de la introducció d’aquest instrument, la Comissió ha rebut 114 sol·licituds per posar en marxa una iniciativa ciutadana europea, 90 de les quals han estat considerades admissibles i, per tant, han pogut ser registrades.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.