Futur d’Europa: el canvi climàtic és el repte més important per a la UE

0
3106

El Parlament Europeu i la Comissió publiquen avui un Eurobaròmetre especial sobre el futur d’Europa realitzat de forma conjunta

– Més de la meitat dels joves considera que el canvi climàtic és el principal repte mundial que afecta el futur de la UE.

– Nou de cada deu joves europeus estan d’acord que la lluita contra el canvi climàtic pot contribuir a millorar la seva pròpia salut i benestar (el 91 % dels joves d’entre 15 i 24 anys), mentre que el 87 % de les persones enquestades també comparteix aquesta opinió.

– El 43 % dels enquestats reconeix que l’avantatge principal d’implicar la joventut d’Europa en la Conferència sobre el Futur d’Europa és l’atenció que es presta a les qüestions que els interessen.

– El 81 % dels enquestats afirma ser feliç vivint a la UE.

– El 68 % de la ciutadania europea considera la UE un lloc estable en un món turbulent, mentre que el 67 % està d’acord que el projecte de la UE ofereix al jovent d’Europa perspectives de futur.

El Futur d’Europa

Havent entrat al 2022, declarat Any Europeu de la Joventut, l’enquesta d’avui destaca els punts de vista dels joves europeus sobre els reptes als quals s’enfronta la Unió Europea, així com el paper clau que desenvolupen els joves a la Conferència sobre el Futur d’Europa.

L’Eurobaròmetre d’avui mostra que el 91 % dels joves d’entre 15 i 24 anys creu que la lluita contra el canvi climàtic pot contribuir a millorar la seva pròpia salut i benestar. Entre les persones de 55 anys o més, el 84 % comparteix aquesta opinió. Quasi la meitat de la ciutadania europea (el 49 %) considera que el canvi climàtic és el principal repte mundial que afecta el futur de la UE, demostrant un suport aclaparador als objectius mediambientals del Pacte Verd Europeu; el 88 % pensa que és important augmentar la quota de les energies renovables a l’economia europea i assolir una eficiència emergència més gran, mentre que el 80 % coincideix en la importància de convertir Europa en el primer continent climàticament neutre del món d’aquí al 2050 i de promoure el creixement del mercat de vehicles d’emissió zero i de baixa emissió.

Els enquestats van destacar altres desafiaments mundials futurs, com la salut (34 %) i la migració i els desplaçaments forçats (mencionats per aproximadament el 30 % dels enquestats).

Els dos aspectes més útils per al futur d’Europa són l’existència d’un nivell de vida comparable (31 %) i una política sanitària comuna (22 %). La ciutadania europea també prioritza més solidaritat entre els estats membres (21 %) i la independència energètica (20 %).

Recursos, reptes i valors de la UE

Entre els reptes als quals s’enfronta la pròpia UE, els més mencionats són les desigualtats socials (36 %) i la desocupació (32 %), seguits de les qüestions migratòries (31 %). Com ja succeïa amb els desafiaments mundials, les qüestions mediambientals i el canvi climàtic també ocupen un lloc destacat a la llista de reptes als quals s’enfronta la UE, essent mencionats pel 32 % dels enquestats.

La ciutadania europea considera que el respecte de la UE per la democràcia, els drets humans i l’estat de dret (27 %) i la seva potència econòmica, industrial i comercial (25 %) són els principals actius.

La pau (49 %), la llibertat d’opinió (47 %), la igualtat social i la solidaritat (45 %), així com la tolerància i l’obertura als altres (44 %) són, segons els enquestats, els valors més ben representats per la UE en comparació amb altres països.

La vida a la Unió Europea

Una àmplia majoria afirma ser feliç vivint a la UE (81 %) i als seus països (89 %), així com amb la seva vida familiar (89 %).

Conferència sobre el Futur d’Europa

A l’entorn del 43 % de la ciutadania afirma que el principal avantatge d’implicar les generacions més joves a la Conferència sobre el Futur d’Europa és l’atenció que es presta a les qüestions que els interessen. Altres beneficis del seu paper clau a la Conferència són l’energia i la motivació que aporten per a les reformes i canvis (segons va apuntar el 35 %) i la intenció de fer que el futur d’Europa respongui millor als reptes de la societat actual (33 %).

La ciutadania europea continua demostrant contínuament interès per contribuir i participar a la Conferència sobre el Futur d’Europa. Si bé respondre una enquesta és el mitjà preferit per fer-ho, tal com ha indicat més de la meitat de persones (59 %), quasi un de cada dos europeus (46 %) podria imaginar-se participant a les reunions de la seva zona. La participació a les consultes en línia (40 %), la presentació d’idees i propostes als polítics europeus i nacionals (39 %) i la implicació en els esdeveniments esportius i culturals d’Europa vinculats a la Conferència (39 %) són les altres formes de participació més atractives per a la ciutadania.

En conjunt, la ciutadania europea considera el canvi climàtic i el medi ambient (44 %), la salut (40 %), així com una economia més forta, la justícia social i l’ocupació (40 %) qüestions clau per a la Conferència.

Hi ha una expectativa clara que la Conferència pot conduir a resultats tangibles. De fet, els enquestats s’animarien a participar més a les activitats de la Conferència si estiguessin convençuts que la seva participació tindrà un impacte real (53 %).

La veu de la ciutadania a la UE

El 90 % està d’acord que les veus de la ciutadania de la UE s’han de tenir més en compte en les decisions relatives al futur d’Europa. El 55% menciona el vot en les eleccions europees com una de les formes més efectives d’assegurar que els responsables polítics de la UE els escoltin.

Context

En paral·lel a la feina en curs del panell europeu de ciutadans que està adoptant recomanacions per a la Conferència sobre el Futur d’Europa, l’enquesta especial d’avui de l’Eurobaròmetre núm. 517 sobre el «Futur d’Europa» ofereix informació sobre els punts de vista i les actituds de la ciutadania europea al voltant de la Conferència sobre el Futur d’Europa i sobre els desafiaments clau als quals s’enfronta la Unió.

L’enquesta, encarregada conjuntament pel Parlament Europeu i la Comissió, es va dur a terme entre el 16 de setembre i el 17 d’octubre de 2021 (ronda EB 96.1) als vint-i-set estats membres de la UE. L’enquesta es va dur a terme en persona i es va completar amb entrevistes en línia quan va ser necessari per la pandèmia de la COVID-19. Es van realitzar un total de 26.530 entrevistes.

Tots els europeus poden compartir idees sobre com configurar el nostre futur comú a la plataforma digital multilingüe de la Conferència sobre el Futur d’Europa.

L’Eurobaròmetre especial d’avui està disponible en un nou lloc web específic de l’Eurobaròmetre que proporciona accés a les enquestes i dades publicades per ambdues institucions des de 1974.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.