NextGenerationEU: continua amb força l’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

0
2383

19 de setembre

La Comissió ha adoptat avui el segon informe anual sobre l’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l’instrument de reforma i inversió per valor de 800.000 milions d’euros que ocupa un lloc central a NextGenerationEU.

L’informe indica el que s’ha aconseguit amb l’MRR a l’hora d’augmentar la resiliència econòmica i social dels Estats membres i fer realitat REPowerEU, la resposta de la UE a les dificultats i les pertorbacions del mercat mundial de l’energia causades per la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna.

Assenyala els avantatges d’aquest instrument únic basat en els resultats, on el pagament dels fons de la UE està supeditat al compliment de fites i objectius acordats que responguin als problemes específics dels Estats membres ia les prioritats de la UE. També indica que s’han registrat importants avenços des del punt de vista de la transparència i de la protecció dels interessos financers de la UE.

Els Estats membres i totes les parts interessades pertinents, juntament amb el Parlament Europeu i el Consell, han col·laborat estretament per assolir aquests resultats.

Avenços en l’execució del MRR

A data d’avui, la Comissió ha rebut trenta-quatre sol·licituds de pagament de vint-i-un Estats membres i ha desemborsat 153.400 milions d’euros per a la realització de les inversions i reformes acordades. El Consell ja ha adoptat quatre plans revisats, inclosos els capítols de REPowerEU, i disset plans més revisats estan en curs d’avaluació per part de la Comissió.

L’informe exposa nombrosos exemples de la manera com el finançament de l’MRR ha contribuït a la realització de reformes i inversions transformadores. S’han registrat avenços importants en la consecució dels sis pilars del MRR. D’aquesta manera, l’MRR impulsa un canvi positiu en àmbits com les transicions climàtica i digital, l’acció social, l’assistència sanitària i la resiliència socioeconòmica i institucional. Els seus efectes no només es noten a cada Estat membre, sinó que també sustenten la convergència econòmica i la cohesió social i territorial de tota la Unió.

Per exemple, més de 6 milions de persones han participat en activitats d’educació i formació finançades amb càrrec al MRR, 1,4 milions d’empreses han rebut suport, 5,8 milions de persones s’han beneficiat de mesures de protecció contra catàstrofes climàtiques com ara inundacions i incendis forestals, i s’han estalviat 22 milions de megawatts de consum d’energia gràcies a l’execució dels plans de recuperació i resiliència dels estats membres.

En un context de progrés sostingut en l’execució de les mesures finançades amb càrrec al MRR, la Comissió ha continuat obtenint fons als mercats de capitals per finançar el Mecanisme, amb més de 44 000 milions d’euros emesos en bons verds NextGenerationEU fins avui.

Alt grau de transparència;

La Comissió s’esforça per aconseguir més claredat i transparència en l’execució del MRR, fins i tot més enllà dels requisits legals. Ha publicat sis notes orientatives per ajudar les autoritats nacionals i oferir aclariments. Aquest és també l’objectiu del marc per abordar possibles reversions de les fites i objectius, inclòs a l’informe d’avui.

La Comissió presenta abundant informació al lloc web del MRR, inclosos els plans de recuperació i resiliència individuals. Avui hem publicat pàgines actualitzades per països per reflectir millor el paper que ha exercit el MRR en l’execució del pla REPowerEU, a més dels canvis en els diferents plans de recuperació i resiliència.

La revisió recent del Reglament de l’MRR insta els Estats membres a publicar informació sobre els cent destinataris finals que rebin els majors imports de finançament amb càrrec a l’MRR. La Comissió ha demanat doncs als Estats membres que presentin ràpidament aquestes dades i les està consolidant al quadre d’indicadors de recuperació i resiliència, un portal en línia que fa un seguiment dels avenços en l’execució del MRR en conjunt i de cada pla nacional de recuperació i resiliència. A més, per augmentar encara més la visibilitat i la transparència, aquest any la Comissió ha posat en marxa un mapa interactiu en línia dels projectes recolzats pel MRR a cada Estat membre.

També cal assenyalar que s’han celebrat onze diàlegs d’alt nivell sobre recuperació i resiliència per debatre el MRR amb el Parlament Europeu i vint-i-una reunions del grup informal d’experts del MRR amb la participació de la Comissió i dels Estats membres.

Sòlida protecció dels interessos financers de la UE.

El 2023, tenint també en compte les recomanacions del Parlament Europeu, el Consell i el Tribunal de Comptes Europeu, la Comissió va reforçar encara més la solidesa del seu marc de control per oferir garanties addicionals sobre l’ús normal dels fons de l’MRR i la protecció eficaç dels interessos financers de la Unió, complementant així la responsabilitat principal que recau en els Estats membres.

Fins ara, la Comissió ha dut a terme catorze auditories ex post basades en el risc sobre fites i objectius, a fi d’obtenir garanties addicionals que la informació facilitada pels Estats membres sobre el seu compliment satisfactori és correcta. Després d’haver comprovat l’adequació dels sistemes nacionals de control per protegir els interessos financers de la Unió en avaluar els plans de recuperació i resiliència inicials, la Comissió també ha realitzat vint-i-set auditories d’aquests sistemes i n’haurà auditat almenys tots els Estats membres cop per a finals d’any.

Declaracions dels membres del Col·legi de Comissaris:

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarat el següent: «La recuperació de les conseqüències econòmiques de la pandèmia està molt avançada, i això també és degut a NextGenerationEU. Hem finançat hospitals i escoles nous i modernitzats, hem donat suport a les empreses ia les famílies, i hem reforçat la resiliència de la nostra Unió perquè ningú no es quedi enrere. Aquesta és la millor cara dEuropa. L?informe anual d?avui resumeix tots aquests èxits i indica el camí fins al 2026».

Context

Aquest informe és el segon d‟un seguit d‟informes anuals de la Comissió que abastaran l‟execució del MRR durant tota la seva vida útil, tal com disposa el Reglament del MRR. Contribuirà al diàleg sobre lexecució del MRR entre les institucions de la UE i amb les parts interessades.

La informació facilitada a l’informe es basa en el contingut dels plans aprovats i avaluats per la Comissió, en les dades comunicades pels Estats membres fins a l’abril de 2023 com a part de la seva obligació de presentar informes semestrals, i en els avenços en l’execució del Mecanisme fins a l’1 de setembre del 2023.

Més informació

Fitxa informativa sobre l’informe anual del MRR

Segon informe anual sobre l’execució del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Text consolidat del Reglament pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Quadre d’indicadors de recuperació i resiliència

Preguntes i respostes: Mecanisme de Recuperació i Resiliència

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.