Pacte Verd Europeu: La Comissió presenta mesures per impulsar la producció ecològica

0
80

La Comissió ha presentat avui un Pla d’Acció per al desenvolupament de la producció ecològica. El seu objectiu general és impulsar la producció i el consum de productes ecològics, arribar al 25% de les terres agrícoles dedicades a l’agricultura ecològica d’aquí a 2030 i augmentar considerablement l’aqüicultura ecològica.

La producció ecològica presenta diversos avantatges importants. Per exemple, els camps ecològics tenen al voltant d’un 30% més de biodiversitat, els animals criats de manera ecològica gaudeixen d’un major grau de benestar i reben menys antibiòtics, els agricultors ecològics tenen més ingressos i són més resilients, i els consumidors saben exactament el que reben gràcies a el logotip ecològic de la UE. El Pla d’Acció s’ajusta a el Pacte Verd Europeu i les Estratègies «De la granja a la taula» i sobre Biodiversitat.

El Pla d’Acció està pensat per aportar a al sector de l’agricultura ecològica, que ja està experimentant un ràpid creixement, les eines adequades per assolir l’objectiu del 25%. Presenta 23 accions estructurades al voltant de tres eixos (impulsar el consum, augmentar la producció i seguir millorant la sostenibilitat de el sector) per vetllar pel seu creixement equilibrat.

La Comissió anima els estats membres a formular plans d’acció ecològics nacionals per incrementar el percentatge nacional de l’agricultura ecològica. Hi ha grans diferències entre els Estats membres pel que fa a la proporció de terres agrícoles que actualment es dediquen a l’agricultura ecològica, que oscil·len entre el 0,5% i més del 25%. Els plans d’acció nacionals d’agricultura ecològica complementaran els plans estratègics nacionals de la PAC mitjançant l’establiment de mesures que vagin més enllà de l’agricultura i del que s’ofereix en el marc de la PAC.

Promoció del consum

L’augment del consum de productes ecològics serà crucial per animar els agricultors a adoptar l’agricultura ecològica i augmentar així la seva rendibilitat i resiliència. Amb aquesta finalitat, el Pla d’Acció proposa diverses mesures concretes destinades a impulsar la demanda, mantenir la confiança dels consumidors i apropar els aliments ecològics als ciutadans. Entre elles figuren la següents: Informar i comunicar sobre la producció ecològica, promoure el consum de productes ecològics, estimular un major ús de l’agricultura ecològica en els menjadors públics a través de la contractació pública i augmentar la distribució de productes ecològics en el marc del programa escolar de la UE. Les mesures també tenen per objecte, per exemple, prevenir el frau, augmentar la confiança dels consumidors i millorar la traçabilitat dels productes ecològics. El sector privat també pot tenir un paper important, per exemple, recompensant als treballadors amb «ecocheques» que puguin emprar per adquirir aliments ecològics.

Augment de la producció

En l’actualitat, al voltant del 8,5% de la superfície agrícola de la UE es dedica a cultius ecològics i les tendències indiquen que, amb la taxa de creixement actual, la UE arribarà al 15-18% d’aquí al 2030. Aquest Pla d’Acció aporta una sèrie d’eines per donar un nou impuls i arribar al 25%. Tot i que el Pla d’Acció se centra en gran mesura en el «efecte crida» de la demanda, la política agrícola comuna seguirà sent un instrument clau per donar suport a la reconversió a l’agricultura ecològica. En l’actualitat, al voltant de l’1,8% (7 500 milions d’euros) de la PAC es destina a donar suport l’agricultura ecològica. La futura PAC contemplarà règims ecològics recolzats per un pressupost d’entre 38 000 i 58 000 milions d’euros per al període 2023-2027, en funció del resultat de les negociacions de la PAC. Els règims ecològics poden servir per impulsar l’agricultura ecològica.

A més de la PAC, altres instruments primordials són l’organització d’activitats d’informació i la creació de xarxes per intercanviar millors pràctiques, la certificació d’agrupacions d’agricultors en lloc d’únicament individus, la recerca i la innovació, l’ús de la cadena de blocs i altres tecnologies per millorar la traçabilitat, una major transparència de mercat, el reforç de la transformació local ia petita escala, el suport a l’organització de la cadena alimentària i la millora de la nutrició animal.

Perquè la producció ecològica sigui millor coneguda, la Comissió organitzarà un “Dia de l’Agricultura Ecològica» anual de la UE i premis de la cadena alimentària ecològica per reconèixer l’excel·lència en totes les fases d’aquesta cadena. La Comissió també fomentarà el desenvolupament de xarxes de turisme ecològic a través de «ecodistritos». Els «ecodistritos» són zones en què els agricultors, els ciutadans, els operadors turístics, les associacions i les autoritats públiques col·laboren en la gestió sostenible dels recursos locals, sobre la base de principis i pràctiques ecològics.

El Pla d’Acció també assenyala que la producció de l’aqüicultura ecològica segueix sent un sector relativament nou, però que té un important potencial de creixement. Les properes noves directrius de la UE sobre el desenvolupament sostenible de l’aqüicultura de la UE animaran els Estats membres i les parts interessades a sostenir l’augment de la producció ecològica en aquest sector.

Millora de la sostenibilitat

Finalment, el Pla d’Acció també pretén seguir millorant el comportament de l’agricultura ecològica des del punt de vista de la sostenibilitat. Amb aquesta finalitat, les mesures se centraran en millorar el benestar dels animals, vetllar per la disponibilitat de llavors ecològiques, reduir la petjada de carboni de el sector i reduir al mínim l’ús de plàstic, aigua i energia.

La Comissió també té la intenció d’augmentar el percentatge de recerca i innovació, i dedicar a l’almenys el 30% del pressupost de mesures de recerca i innovació en l’àmbit de l’agricultura, la silvicultura i les zones rurals a temes específics o pertinents des del punt de vista de el sector ecològic.

La Comissió seguirà de prop els avenços per mitjà d’un examen anual realitzat juntament amb representants de el Parlament Europeu, els Estats membres i les parts interessades, així com mitjançant informes de situació bianuals i una revisió intermèdia.

Intervencions de membres de Col·legi de Comissaris

El vicepresident executiu responsable del Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans, ha declarat el següent: «L’agricultura és un de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat, i la pèrdua de biodiversitat representa una greu amenaça per a l’agricultura. Hem de restablir urgentment l’equilibri de la nostra relació amb la natura. No és una cosa que afecti només als agricultors, sinó que afecta tota la cadena alimentària. Mitjançant aquest Pla d’Acció, el nostre objectiu és impulsar la demanda d’agricultura ecològica, ajudar els consumidors a triar amb coneixement de causa i donar suport als agricultors europeus en la seva transició. Com més terres dediquem a l’agricultura ecològica, millor serà la protecció de la biodiversitat en aquestes terres ia les zones circumdants ».

El comissari d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha declarat el següent: «El sector de l’agricultura ecològica mereix reconeixement per les seves pràctiques sostenibles i el seu ús de recursos, el que li atorga un paper central en la consecució dels objectius del Pacte Verd. Per assolir l’objectiu del 25% d’agricultura ecològica, hem de vetllar per que la demanda impulsi el creixement de el sector i tenir en compte les grans diferències existents entre els sectors ecològics de cada Estat membre. El Pla d’Acció ecològic aporta eines i idees per a un creixement equilibrat de el sector. El seu desenvolupament comptarà amb el suport de la política agrícola comuna i de la recerca i la innovació, i amb l’estreta cooperació amb interlocutors fonamentals a escala local, nacional i de la UE ».

Virginijus Sinkevičius, comissari de Medi Ambient, Oceans i Pesca, ha declarat: «L’agricultura ecològica reporta molts avantatges a l’entorn, ja que contribueix a la salut dels sòls, redueix la contaminació de l’aire i de l’aigua, i millora la biodiversitat. A el mateix temps, amb un creixement de la demanda més ràpid que la producció durant l’última dècada, el sector ecològic aporta beneficis econòmics als actors de la mateixa. El nou Pla d’Acció en matèria d’agricultura ecològica serà un instrument crucial per avançar cap a la consecució dels objectius del 25% de la superfície agrícola dedicada a l’agricultura ecològica i d’un gran augment de l’aqüicultura ecològica que es contemplen en les estratègies sobre biodiversitat i “De la granja a la taula”. A més, les noves directrius estratègiques sobre el desenvolupament sostenible de l’aqüicultura de la UE, que la Comissió adoptarà en breu, han de promoure encara en major mesura l’aqüicultura ecològica ».

Context

El Pla d’Acció té en compte les conclusions de la consulta pública celebrada entre setembre i novembre de 2020, que va tenir un total de 840 respostes de parts interessades i ciutadans.

Es tracta d’una iniciativa anunciada en les estratègies «De la granja a la taula» i «Biodiversitat», publicades al maig de 2020. Aquestes dues estratègies es van presentar en el marc del Pacte Verd Europeu per a facilitar la transició cap a sistemes alimentaris sostenibles i tractar els factors fonamentals de la pèrdua de biodiversitat.

En les recomanacions als Estats membres sobre els seus plans estratègics de la PAC, publicades al desembre de 2020, la Comissió va incloure l’objectiu d’una superfície ecològica del 25% a la UE d’aquí a 2030. Es insta els Estats membres a fixar valors nacionals per a aquest objectiu en els seus plans de la PAC. En funció de les seves condicions i necessitats locals, els Estats membres explicaran la manera en què tenen previst aconseguir aquest objectiu mitjançant els instruments de la PAC.

La Comissió va presentar les seves propostes sobre la reforma de la PAC el 2018, introduint un plantejament més flexible basat en el rendiment i en els resultats, tenint en compte les condicions i necessitats locals i ampliant les ambicions de la UE en matèria de sostenibilitat. La nova PAC s’articula al voltant de nou objectius, que constitueixen també la base sobre la qual els països de la UE formulen els seus plans estratègics de la PAC.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.