Ramadà 2020: recomanacions per als ajuntaments

0
319

Ramadà 2020: recomanacions per als ajuntaments

Davant la situació excepcional d’estat d’alarma sanitària per lluita contra la Covid-19, la celebració del Ramadà que s’inicia aquest divendres 24 d’abril i finalitza el 23 de maig haurà de renunciar a la seva dimensió comunitària Dates clau aproximades

1. Dates clau aproximades

El Ramadà s’inicia aquest divendres 24 d’abril i és previst que finalitzi el dissabte 23 de maig. Atès que la determinació de l’inici d’aquest mes s’ha de fer mitjançant l’observació del cicle lunar, cal establir un marge d’error d’un dia en aquestes previsions.

  • Inici del Ramadà: 24 d’abril
  • Laylat al-Qadr (nit del destí o del poder): 20 de maig
  • Aïdu l-fitr (final): 23 de maig

2. El dejuni

El mes de ramadà és considerat com un període sagrat pels musulmans. Durant el Ramadà realitzen un dejuni d’aliments i líquids i s’abstenen de fumar i mantenir relacions sexuals durant les jornades diürnes. 

3. Pregària i vida familiar i comunitària

A banda del dejuni, que es considera un deure per a tot musulmà adult i sa i que es perllonga des del trenc d’alba fins a la posta de sol, aquest mes és un període d’efervescència familiar i comunitària. El trencament del dejuni diari (iftar) es converteix en una prova de compromís de la fe individual, però també en una forma de reforçar els lligams entre els membres d’aquesta comunitat.

És tradicional que durant les nits, una vegada s’ha fet el primer menjar del dia, les mesquites s’omplin de fidels per tal de pregar i recitar plegats el text de l’Alcorà. Enguany, per causa de la pandèmia, les mesquites no podran acollir activitats i les celebracions familiars s’hauran de fer en la intimitat sense reunir persones alienes a les que conviuen habitualment al mateix domicili.

Per qüestió dels horaris nocturns de les celebracions, cal tenir cura del soroll que es pugui produir en els domicilis particulars i la seva afectació en els veïns.

4. Nit del destí o del poder (Laylat al-Qadr)

La nit del 27 al 28 del mes de ramadà se celebra la nit del destí o del poder (Laylat al-Qadr), que commemora l’inici de la revelació de l’Alcorà a Muhàmmad. Els musulmans més pietosos acostumen a passar la nit pregant, atesa la rellevància d’aquesta data. Es calcula que serà la nit del 20 de maig. Enguany aquesta celebració només es podrà realitzar dins del propi domicili.

5. Finalització del Ramadà

El mes de ramadà finalitza amb l’anomenada festa petita o Aïdu l-fitr, que s’inicia amb una oració a primera hora del matí que obre la jornada festiva, on ja no es fa el dejuni. Enguany el final del Ramadà tampoc podrà tenir dimensió comunitària.

6. Contribució solidària i suport a les famílies més necessitades

Al final del Ramadà també s’acostuma a fer la contribució solidària que s’estableix per atendre els membres més necessitats de la comunitat (zakat). Durant els darrers anys, aquesta contribució mínima ha estat fixada en uns cinc euros per cada membre de la família. Els responsables de les comunitats musulmanes locals són els encarregats de gestionar aquestes aportacions.

Aquesta contribució solidària, si suposa un contacte entre persones, caldrà ajornar-la fins que la vida social estigui més normalitzada.

7. Sense iftars públics

Des del punt de vista institucional, s’ha estès a Catalunya la iniciativa de les comunitats musulmanes d’organitzar iftars o trencaments del dejuni diürn, on són invitades les institucions públiques i els representants de la societat civil.

Enguany, evidentment, no es podran organitzar iftars públics. En aquest sentit, les institucions ho han de tenir present i, atès que no es podrà tenir aquest contacte personal, poden preveure fer arribar algun missatge a la comunitat islàmica de proximitat en aquest mes tan especial per als musulmans.

Preguntes més freqüents davant la situació excepcional per la lluita contra la pandèmia

Tal com s’ha anat exposant, enguany ens trobem en una situació excepcional que obliga a renunciar a la dimensió comunitària, que és tan important durant la celebració del Ramadà. És una decisió dolorosa, però l’amor a la vida i a tots els germans i la solidaritat amb tota la societat exigeix aquest sacrifici.

Davant d’aquesta excepcionalitat, ens poden sorgir dubtes que mirem de respondre tot seguit:

1. Poden estar obertes les mesquites?

Tot i que les mesquites, i en general tots els centres de culte, no tenen l’obligació d’estar tancades, està prohibida la circulació de persones a peu o en vehicles, tret de casos excepcionals, entre els quals no es troba l’assistència a centres de culte.

2. Es poden fer activitats a les mesquites?

Atesa la dificultat que pot tenir mantenir les estrictes mesures de seguretat dins de la mesquita, si hi ha activitat, i per tal de no posar en risc les persones, cal evitar el contacte entre elles i facilitar el compliment de l’ordre de confinament i no s’ha de fer cap activitat col·lectiva als centres de culte.

Es pot atendre els fidels amb mitjans telefònics o telemàtics.

3. Es poden celebrar iftars públics?

Tal com ja s’ha fet esment abans, la celebració dels iftars només es pot fer en l’àmbit estricte del domicili familiar amb les persones que hi conviuen. Per les seves característiques de proximitat i elaboració i consum d’aliments, és un espai d’especial risc i  per això no es pot fer cap celebració pública.

4. Es poden fer lliuraments d’aliments a famílies amb especials necessitats?

Es poden fer extremant sempre les mesures de seguretat. El lliurament s’ha de fer mitjançant bosses o recipients tancats i repartits per persones que mantinguin de manera estricta les mesures de seguretat (guants, mascaretes i desinfecció sovintejada de les superfícies de preparació i lliurament).

El lliurament s’hauria de fer preferentment de manera directa al domicili del destinatari o organitzat amb una recollida esglaonada i respectant sempre la distància de seguretat en el lloc de lliurament i en els accessos.

És important la coordinació amb els serveis municipals en aquesta matèria.

5. Es poden sol·licitar espais per a celebracions col·lectives? Què cal respondre a aquestes peticions?

Ateses les dates del Ramadà i la situació excepcional que ha provocat la pandèmia, no s’ha de preveure cap habilitació d’espais per a celebracions col·lectives, ja que aquestes no es poden realitzar.

6. Són vigents les previsions de la Guia per al respecte a la diversitat de creences a la via pública, editada per la Direcció General d’Afers Religiosos?

A causa de la declaració de l’estat d’alarma, com a norma general no es faran celebracions religioses ni de cap mena a la via pública. Per tant, enguany i de manera excepcional, no són d’aplicació les previsions d’aquesta Guia.

7. Es poden fer al·locucions o difondre missatges per megafonia de manera pública?

Atès que no hi ha celebracions públiques ni espais delimitats per a poder celebrar-les, de manera general no es poden utilitzar mitjans de megafonia en espais públics.

Els espais privats amb visibilitat externa, com ara les finestres o els balcons, poden ser escenaris de manifestacions religioses o d’altre tipus, respectant sempre les normes de convivència, respecte als veïns i protecció del paisatge urbà.

Cada municipi determinarà el que cal fer en funció dels usos i costums i les circumstàncies específiques del lloc, garantint el respecte a les normes de confinament i la millor convivència entre la ciutadania.

Més informació

Les entitats representatives de les comunitats musulmanes han fet recomanacions sobre la celebració del Ramadà d’enguany, en la mateixa línia de les que fem aquí. Podeu llegir-les des d’aquest enllaç.
 
Podeu contactar amb la Direcció General d’Afers Religiosos si en necessiteu més informació.
 
Font: Departament de Justícia

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here

Alcaldes.eu es reserva el dret de revisar els comentaris i de no publicar-los en cas de no ser apropiats.